Image

Brunswick Real Estate samlar gruppens företag under ett namn

Bolag Leimdörfer, Sveafastigheter och Brunswick Real Estate Capital samlar sitt totala erbjudande under det gemensamma varumärket Brunswick Real Estate. De ingående företagen byter namn under mars 2017 och kommer i samband med detta att samlokalisera till ett gemensamt kontor i Stockholm.
Publicerad den 22 Februari 2017

De tre företagen ingår sedan 2014 i samma grupp och kommer nu att ta steget fullt ut för att skapa ett företag med erbjudanden inom fastighetsrelaterad Investment Banking (transaktionsrådgivning, analys och kapitalanskaffning) och Investment Management (kapitalförvaltning med fokus på lånefinansiering respektive eget kapital).

Det nuvarande Leimdörfer kommer att utgöra bolagets affärsområde Investment Banking, medan Brunswick Real Estate Capital och Sveafastigheter tillsammans bildar affärsområdet Investment Management.

Genom den samlade kunskapen och erfarenheten hos medarbetarna i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och London blir Brunswick Real Estate en komplett partner åt både nordiska och internationella investerare med fokus på fastigheter i Norden.

– Den nordiska fastighetsmarknaden har utvecklats mycket under de 25 år som har gått sedan vi startade Leimdörfer. Jag ser fram emot ett nytt kapitel där vi kan erbjuda innovativa alternativ för våra investerare genom ett fullt utvecklat erbjudande som spänner från transaktionsrådgivning och analys till fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering, säger Peter Leimdörfer, Partner Brunswick Real Estate i Stockholm.

– Vi för en kontinuerlig dialog med ett gediget nätverk av globala investerare och ser att det starka intresset för den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter. Brunswick Real Estate har ett starkt förtroendekapital internationellt och när vi nu lägger samman företagen så breddar vi vårt erbjudande och blir en än mer relevant partner, Martin Wiwen-Nilsson, Partner Brunswick Real Estate i London.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Brunswick Real Estate AB på Branschguiden

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök: www.brunswickrealestate.com

Läs mer om Brunswick Real Estate AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige