Image

Brinova köper pågående bostadsprojekt

Transaktioner Brinova köper två bostadsfastigheter under produktion, i Bjuv och Helsingborg.
Publicerad den 6 November 2018
Per Johansson. Bild: Brinova
Per Johansson.

Brinova köper Kvadraten 1 i Bjuv och Rosmarinen 34 i Helsingborg.

Fastigheterna tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade och hyresgästerna är inflyttade. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor.

Förvärvet är att betrakta som närståendetransaktion och beslut om förvärv godkändes av Brinovas bolagsstämma 2018-07-12.

Fastigheten Bjuv, Kvadraten 1, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 400 kvadratmeter, innefattar 28 bostadslägenheter samt ett LSS-boende om 6 lägenheter. Fastigheten är belägen centralt i Bjuv, nära tågstationen. Beräknade hyresintäkter uppgår till 4 Mkr och tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2019.

Fastigheten Helsingborg, Rosmarinen 34, belägen i Mariastaden, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 5 500 kvadratmeter, innefattar 77 bostadslägenheter och underjordiskt garage med 65 platser. Beräknade hyresintäkter uppgår till 11 Mkr och tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet 2019.

Vd Per Johansson kommenterar:
– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning.

Förvärvsavtalen:

Bolaget ska förvärva aktierna i Backerhof 1 AB, och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34, för en preliminär köpeskilling om 30 miljoner kronor, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på fastigheten om 205 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 175 Mkr, regleras genom nyupptagna lån och säljarreverser om 177 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning.

Bolaget ska förvärva aktierna i Backerhof 3 AB, och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1, för en preliminär köpeskilling om 15 miljoner kronor, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på Fastigheten om 70 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 55 Mkr, regleras genom nyupptagna lån och säljarreverser om 63 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers: Kontorets kompass snurrar

Uthyrning I fredags släppte Colliers sin senaste kontorsrapport och av allt att döma så sätter pandemin fortsatt sina spår. Men när Karin Witalis, Associate Director, EMEA Research på Colliers, ska sammanfatta kontorsmarknaden i Stockholm så lyder den "alla vill ha allt". Fastighetssverige ringde upp henne för att ta reda på vad det innebär.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige