Image
Bosjö Fastigheter säljer sin enda fastighet, Ellos huvudkontor och centrallager i Borås.
Bosjö Fastigheter säljer sin enda fastighet, Ellos huvudkontor och centrallager i Borås. Bild: Bosjö Fastigheter

Bosjö säljer för 908 miljoner – eget kapital 165 kronor per aktie

Transaktioner Bosjö Fastigheter säljer sin enda fastighet till ett norskt bolag för 908 miljoner kronor.
Publicerad den 3 Maj 2021

Bosjö Fastigheter har ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Bosjö Vindtyget 1 AB, ägare av fastigheten Borås Vindtyget 1 – Ellos huvudkontor och centrallager i Borås. Köpare är norska Vatne Real Estate AS via ett helägt dotterbolag.

Försäljningen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 908 miljoner kronor före ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt motsvarande 5,15 procent av skillnaden mellan fastighetens skattemässiga restvärde på tillträdesdagen och det överenskomna fastighetsvärdet.

Försäljningen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bosjö godkänner försäljningen.

Fastighetens bokförda värde per 31 december 2020 uppgick till 873 miljoner kronor och baseras på en externvärdering. Det överenskomna fastighetsvärdet i försäljningen överstiger fastighetens bokförda värde med 35 miljoner kronor, motsvarande cirka fyra procent.

Bedömt värdejusterat eget kapital i bolaget per tillträdesdagen, efter uppskattade transaktionskostnader, kostnader fram till att bolaget likviderats och en generell avsättning för oförutsedda kostnader, men före de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningarna om totalt 6 kronor per aktie, uppgår till cirka 165 kronor per aktie vilket innebär en premie om cirka 30 procent jämfört med bolagets stängningskurs motsvarande 127 kronor per aktie per 30 april 2021 på Spotlight Stock Market.

Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i bolaget per tillträdesdagen är en uppskattning baserad på proformasiffror per dagens datum och kan komma att ändras fram till och med att bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera en uppdaterad bedömning av värdejusterat eget kapital i bolaget efter det att tillträdesbokslutet i samband med försäljningen fastställts.

– Efter en period med visat intresse för vår fastighet är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets fastighet och realisera värdet för våra aktieägare, säger Bosjös vd Ulf Attebrant.

Styrelsen i bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna försäljningen.

En extra bolagsstämma för att klubba igenom försäljningen ska hållas i början av juni.

Förutsatt att stämman beslutar att godkänna försäljningen avser styrelsen att föreslå att likviden från försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna. Bolagets målsättning är att utöver de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningar om totalt 6 kronor per aktie, med avstämningsdagar 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021, kunna skifta ut den stora merparten av den återstående likviden från Försäljningen under tredje kvartalet 2021 och början av andra kvartalet 2022.

Den mindre återstående delen av likviden från försäljningen bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att bolaget har likviderats. Under förutsättning att den extra bolagstämman beslutar att godkänna försäljningen kommer bolaget efter försäljningen inte bedriva någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Spotlight Stock Market. Givet att försäljningen genomförs kommer styrelsen att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för utskiftningen samt tidplan för avnotering från Spotlight Stock Market.

Pareto Securities AB har varit Bosjös rådgivare i processen hänförlig till försäljningen och Colliers International Corporate AS samt Colliers International Sweden AB har varit köparens rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Senast från Fastighetssverige Plus

Hetaste rekryteringarna under första kvartalet

Karriär Fastighetssverige har synat branschens hetaste rekryteringar under första kvartalet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige