Image

Börskvartett bildar finansbolag

Bolag Fabege, Peab, Brinova och Wihlborgs bildar gemensamt bolaget Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFFAB) med avsikten att hitta nya finansieringsvägar. Bolaget lanserar ett MTN-program om fem miljarder kronor på den svenska kapitalmarknaden.
Publicerad den 14 December 2011

Wihlborgs, Fabege, Peab och Brinova äger tillsammans SFFAB. Wihlborgs, Fabege och Peab har en ägarandel om 30 procent. Brinova äger tio procent.

Genom bolaget har Fabege och Wihlborgs utnyttjat en ny finansieringsväg att låna 289 miljoner kronor i ett treårigt obligationsprogram. Första emissionen görs genom en treårig obligation om 650 miljoner kronor som säkerställs genom pantbrev.
– Wihlborgs, med en låneskuld om tio miljarder kronor, har genom SFFAB fått en ny finansieringskälla att nyttja för framtida lånebehov, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Genom emissionen finansierar Peab en fastighet som ägs gemensamt med Brinova. Finansieringen uppgår totalt till 72 miljoner kronor och säkerställs med pantbrev i fastigheten.

Relaterade artiklar

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY