Image

Borlänge kommunkoncern förbereder försäljning av fastigheter

Bolag Borlänge har tagit hjälp av NAI Svefa för att genomföra en ny gemensam försäljning av fastigheter.
Publicerad den 1 December 2017

I december 2016 sålde Borlänge kommunkoncern en del av fastighetsinnehavet i centrala Borlänge. Försäljningen då och nu är en del i en långsiktig strategi utifrån kommunfullmäktiges tidigare beslut om att skapa intäkter för delfinansiering av nya investeringar under perioden år 2017–2021. Den här gången är delar av Hushagens, Tunabyggens och kommunens fastigheter aktuella för försäljning. 

– Vi genomför de här försäljningarna för att kunna investera i tillväxt. Vi ökar med runt 400–500 nya invånare per år och har en offensiv investeringsplan de kommande åren. Vi behöver nya skolor, förskolor, äldreboenden, fler bostäder och bygga ut fjärrvärme, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge. 

Kommunkoncernen har tagit hjälp av extern kompetens, NAI Svefa, för att identifiera olika möjligheter att utforma en gemensam försäljningsprocess. Ett samlat försäljningspaket kommer presenteras i samband med kommunfullmäktige i december.
Tunabyggen planerar för att sälja fastigheter på Bullermyren och Tjärna Ängar. Totalt berörs 503 lägenheter på Allfarvägen 69-77, Betesgatan 12-14 och Plogstigen 2-24. 

– Vår yttersta ambition är att hitta en framtida ägare som tar ett långsiktigt ansvar för drift och skötsel av fastigheten och för kontakterna med hyresgästerna. Vi kommer att vara noga med att, innan en försäljning sker, bedöma köparens seriositet och syn på långsiktighet. Berörda hyresgäster kommer att få information under processen, säger Olle Rigborn, ordförande i Tunabyggens styrelse. 

Fastighets AB Hushagens styrelse har beslutat att föreslå försäljning av fastigheter i centrala Borlänge, Islingby samt Södra Backa.

– Vi genomför den här försäljningen för att kunna fortsätta vår strategi med investeringar i nya projekt, säger Ronny Beyer, styrelseordförande för Fastighets AB Hushagen.

Borlänge kommun har under hösten berättat om att den nya Paradisskolan och tillhörande idrottshallkommer att ägas av en framtida extern part med kommunen som hyresgäst. När byggnaderna står färdiga är planen att kommunen hyr fastigheterna under 20 år. Hyresvillkor och köpesumman för marken bestäms i samband med den gemensamma försäljningen av olika fastigheter i kommunkoncernen.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY