Image

Boklok tar socialt ansvar i Rosengård

Bostäder Boklok har tilldelats en markanvisning vid Rosengårdsfältet där det ska uppföras 45 nya radhus. Fastighetskontoret och Boklok har kommit överens om att Boklok ska ta ett omfattande socialt ansvar i projektet.
Publicerad den 21 April 2016

Insatserna riktar sig främst mot barn och ungdomar samt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.

– Vi är väldigt glada att vara med och utveckla hållbara bostäder i Malmö och Rosengård. Sociala aspekter är viktiga i Boklok. I projektet vill vi till exempel skapa sysselsättningstillfällen för Malmöbor tillsammans med Malmö stad, säger Anders Paulander, affärschef på Boklok.

Genom de sociala kraven kopplade till markanvisningen tar Malmö stad och Boklok ett steg i samverkan kring sociala hållbarhetsfrågor.

– Att Malmö stad ställer sociala krav i traditionellt hårda frågor som markanvisningar blir allt mer naturligt. Jag upplever ett engagemang från näringslivet i de sociala hållbarhetsfrågorna, det är glädjande att vi är många som vill bygga Malmö helt, säger Milan Obradovic, ordförande i tekniska nämnden (S).

Exempel på aktiviteter som väntas bli aktuella är praktikplatser och anställningar samt samverkan med skolklasser i området.

- I köpeavtalet i nästa steg kommer vi att specificera vad de olika sociala hållbarhetsaktiviteterna kommer att innebära för projektet under hela processen och hur de även involverar underentreprenörer och leverantörer. Intresset för socialt engagemang ökar. Våra samarbetspartners är nyckelspelare i samhällsutvecklingen och de är positiva till våra nya avtal. Den sociala agendan har vi tagit fram tillsammans i en process, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör, Malmö stad.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Startbesked för över 500 bostäder i Biskopsgården

Bostäder Framtiden Byggutveckling väntas få positivt planbesked för över 500 nya bostäder samt ytterligare olika verksamheter i Biskopsgården.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige