Image
Illustrationsplan, Salem centrum.
Illustrationsplan, Salem centrum. Bild: Gehl Architects

Balder ankarbyggherre när Salems stadskärna utvecklas

Bygg/Arkitektur Salems centrumområde står inför en stor omvandling och ska tillföras nya bostäder, olika typer av lokaler, stadspark med mera. Balder, HSB och Junior Living har fått markanvisningar.
Publicerad den 15 December 2021

Under 2021 har Salems kommun, med hjälp av Gehl Architects, tagit fram en strukturplan för centrumområdet. Visionen är att skapa en attraktiv boendemiljö med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett nytt medborgarhus. Planen omfattar totalt tio kvarter på cirka 80 000 kvadratmeter. Nu går startskottet för den nya detaljplanen, som beräknas komma ut på samråd i slutet av 2022.

Balder har tilldelats en större andel av marken i planen och kommer fungera som ankarbyggherre. I enlighet med kommunens önskemål ska Balder uppföra cirka 350 lägenheter fördelat på tre kvarter och i olika upplåtelseformer. Dessutom har bolaget fått uppdraget att uppföra Salems nya medborgarhus samt ett parkeringshus.

– Utvecklingen av Salems stadskärna innebär en total förändring av centrumområdet och kommer bidra positivt till serviceutbudet i området. Förutom det nya medborgarhuset bidrar vi med moderna lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Här kommer vi skapa en god livsmiljö för invånarna i Salem, gröna gårdar och plats för lek och samvaro, säger David Johansson, regionchef på Balder.

Den nya stadskärnan ska stärka centrum som kulturell och kommersiell mötesplats i Salems kommun. Utveckling av befintliga kvaliteter, i kombination med nya stadsrum, stråk och noder ska tillsammans skapa den levande stadskärnan.

– Det är mycket positivt att Balder är med och tar en aktiv roll för att utveckla Salems centrum. Vi har goda erfarenheter av varandra sedan det rekordsnabba bygget av Bovieran i Salem. Visionen om Salems stadskärna börjar nu förverkligas, vilket är oerhört spännande för kommuninvånarna och oss förtroendevalda, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande (M) i Salems kommun.

Förutom Balder har HSB och Junior Living tilldelats mark och ska utveckla tre bostadskvarter i området. Sammanlagt ska de tre fastighetsbolagen bygga omkring 600 bostäder. Allmän platsmark i området, exempelvis stadsparken, kommer att utvecklas av Salems kommun.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige