Image

Atrium Ljungberg breddar finansieringsbasen

Ekonomi/Finansiering Atrium Ljungberg breddar finansieringsbasen genom en första obligationsemission på den norska kapitalmarknaden samt en direktfinansiering med Allianz Real Estate och Brunswick Real Estate. Finansieringsvolymen uppgår till drygt två miljarder kronor med en löptid på cirka tio år.
Publicerad den 23 November 2018

Atrium Ljungberg är en långsiktig fastighetsägare med en god finansiell ställning. Låneportföljen består ungefär till lika delar av kapitalmarknadsfinansiering och bankfinansiering.
För att ytterligare bredda finansieringsbasen genomfördes i slutet av oktober en obligationsemission om 500 miljoner norska kronor med en löptid på tio år. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX under Atrium Ljungbergs MTN-program. Dessutom tecknade bolaget i november en kreditfacilitet om 1 560 miljoner kronor, med Gränbystaden galleria som säkerhet. Faciliteten är tecknad som en direktfinansiering med Allianz Real Estate och Brunswick Real Estate som motparter och har en löptid på cirka tio år.
– Som ett led i vår strävan att bredda finansieringsbasen och få tillgång till längre kapitalbindning har vi kompletterat vårt MTN-program så att vi även kan emittera i norska kronor. Intresset från norska investerare har varit stort och vi är nöjda med bolagets första obligation utanför Sverige. Samtidigt genomförde vi även en direktfinansiering, vilket är ett bra komplement till den bankfinansiering vi redan har. Vi får, genom detta, tillgång till en längre kapitalbindning än vad bankerna normalt kan erbjuda, säger Martin Lindqvist, CFO på Atrium Ljungberg.

Efter genomförda transaktioner uppgick bolagets genomsnittliga ränta till 1,6 procent med en genomsnittlig kapitalbindning om 4,0 år och en genomsnittlig räntebindning om 4,4 år.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Brunswick Real Estate AB på Branschguiden

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök: www.brunswickrealestate.com

Läs mer om Brunswick Real Estate AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige