Image
Obos köper området som är inringat i gult.
Obos köper området som är inringat i gult. Bild: Obos

Amasten säljer stort projekt i Nacka till Obos

Transaktioner Obos köper Brf-projektet Elverkshuset i Nacka med 300 lägenheter, 26 000 kvadratmeter ljus BTA.
Publicerad den 19 Mars 2021
Annons
Image

Projektet är ett av de större i Nackas stads pågående omvandling av de centrala delarna. I och med förvärvet av Elverkshuset, som är beläget ett stenkast från Nacka Forum och nära den planerade tunnelbanestationen, tar Obos en viktig roll i utvecklingen av centrala Nacka.

Obos tillträder den 15 april. Fastigheten är belägen i centrala Nacka, söder om Nacka stadshus och nära Nacka Forum. Projektet ingår i Nacka stad – det nya och tätbebyggda området som skapas på västra Sicklaön och som totalt innefattar omkring 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser och en ny tunnelbaneförbindelse mellan centrala Stockholm och Nacka. Fastigheten som Obos har förvärvat omfattas av en detaljplan som följer detaljplaneprogrammet för centrala Nacka, där en urban struktur nu växer fram i området från Järla stationsområde till området närmast Skvaltans trafikplats, med cirka 6 000 bostäder och cirka 7 000 arbetsplatser.

– Utvecklingen av Nacka stad är ett av de större utbyggnadsområdena som finns i Storstockholm och vi är väldigt glada över möjligheten att få bidra i ett av de större enskilda projekten i ett centralt och mycket välplacerat läge. Vi ser fram emot att jobba nära Nacka stad och framtida partners i denna dynamiska del av Storstockholm och därigenom bidra till Nackas vision om att skapa en nära och nyskapande del av Stockholmsregionen där det är attraktivt att leva, vistas och verka. Vi sätter spaden i marken redan nästa år och välkomnar våra medlemmar och kunder för inflyttning från 2024 och framåt, säger Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem och ansvarig för bolagets storstadssatsning.

Mikael Rånes, vd, Amasten:
– Obos är en finansiellt stark, långsiktig aktör som agerar, tänker och arbetar på samma sätt som Amasten avseende bostadsutveckling. Skillnaden är att Amasten är inriktade på hyresrätter och Elverksprojektet är ett Brf-projekt, som passar Obos affärsidé bättre. Försäljningsskedet är viktigt för projektets framfart, då andra utvecklare ihop med Nacka kommun är beroende av en stark part som direkt kan gå in och driva projektet till färdigställande. Vi koncentrerar oss nu på att utveckla vårt befintliga fastighetsbestånd och nyproduktion av huvudsakligen Riki-lägenheter på de 6 000 byggrätter som Amasten har, främst belägna inom Stor-Stockholm.

Försäljningen har en marginellt positiv resultatpåverkan för Amasten. Försäljningslikviden påverkar kassaflödet i princip fullt ut och inflyter successivt vid avtal, tillträde och sista delen senast sex månader efter avtalet. Amastens likviditet stärks inför framtida affärer.

Obos planerar att bygga bostadsrätter i varierande storlekar mellan 1–5 rum och kök. Projektet kommer att utvecklas i etapper och ta fasta på de kvalitéer som utarbetats under detaljplanefasen. Det skall bli spännande att utveckla ett så här stort projekt i centrala Nacka, där vi bidrar med hållbara bostäder ett stenkast från kommande tunnelbanestation säger Lina Brantemark, affärsutvecklingschef på Obos Nya Hem.

– Detta projekt passar Obos väldigt väl. Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att skapa möjlighet för fler människor att bosätta sig i en mycket attraktiv del av centrala Nacka med närhet till såväl service som kommunikationer och natur. Storleken på projektet ger oss möjlighet att kunna möta flera olika kundsegment och målgrupper och samtidigt uppfylla våra medlemmars bostadsdrömmar. Vi ser också fram emot att sälja en del av lägenheterna genom vår unika boköpsmodell Obos Deläga som innebär att man exempelvis köper 50 procent av bostaden och hyr resterande andel av Obos. Därigenom sänker vi trösklarna och möjliggör för fler att komma in i det ägda boendet, fortsätter Sofia Ljungdahl.

– Vi välkomnar Obos som ny aktör i kommunen och vi ser fram emot att tillsammans med Obos utveckla det här attraktiva läget i centrala Nacka, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Riksbankens dystra analys av fastighetssektorn

Ekonomi/Finansiering I sin senaste finansiella stabilitetsrapport som presenterades under tisdagen målar Riksbanken upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgör en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige har gått igenom rapporten och hittar en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekas ut som särskilt känslig för stigande räntor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige