Image

Akelius lämnar styrelsen

Bolag Roger Akelius lämnar styrelsen i Akelius Residential. En utdelning om drygt åtta miljarder lämnas – men ännu mer kapital tas in genom en nyemission.
Publicerad den 12 April 2017

Vid årsstämman valdes Leif Norburg om som styrelsens ordförande, Pål Ahlsén och Igor Rogulj som ledamöter.

Roger Akelius och Staffan Jufors lämnar styrelsen och ersätts av Anders Lindskog och Lars Åhrman.

Stiftelserna som äger Akelius får en utdelning om 2,75 kronor per stamaktie, eller totalt 8 059 615 850 kronor.

Samtidigt ökas bolagets aktiekapital med 80 886 000 kronor genom nyemission av 134 810 000 stamaktier till en teckningskurs om 74,60 kronor per aktie. Överkursen om sammanlagt 9 975 940 000 kronor ska överföras till bolagets överkursfond. Rätt att teckna aktierna tillkommer med företrädesrätt aktieägare som på avstämningsdagen, den 20 april 2017, är registrerade stamaktieägare. Styrelsen har bemyndigats att besluta att aktierna får betalas genom kvittning om styrelsen finner det lämpligt och det kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Telekomjätten stänger butik i centrala Göteborg

Uthyrning Släcker ner central butik och halverar sitt antal i centrala Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige