Image

Adolphsson om de nya skatteförslagen

Juridik Andreas Adolphsson, auktoriserad skatterådgivare och expert på fastighetsbeskattning på Grant Thornton, ger här sin bild av vad skatteförslagen innebär för branschen.
Publicerad den 31 Mars 2017
Andreas Adolphsson. Bild: Grant Thornton
Andreas Adolphsson.

På torsdagen kom ett förslag på ny lagstiftning kring fastighetsbeskattning. Vad är bakgrunden till detta?
– Försäljning av fastigheter genom så kallad paketering har länge varit ett hett diskussionsämne. Förre finansministern Anders Borg menade att fastighetsbranschen var skattemässigt gynnad, att fastighetsbildningar användes för skatteplanering så att stämpelskatt undveks vid överlåtelser. Han aviserade därför att det skulle tillsättas en utredning. Den särskilda utredningen tillsattes av nuvarande finansminister Magdalena Anderson, som även pekade på skatteplaneringsmöjligheterna.

Vad skulle de nya reglerna innebära?
– Förslagen innebär en omfattande skattehöjning för fastighetsbranschen och ett överuttag av skatt i förhållande till andra branscher, då fastighetsbranschen även betalar fastighetsskatt och stämpelskatt.

Utredningen föreslår i huvudsak följande:
• Stämpelskatt på fastighetsregleringar och klyvningar
• Avskattning av fastigheter när bestämmandeinflytandet över ett så kallat paketeringsbolag lämnar en befintlig ägare
• Alla fastigheter i bolagssektorn ska behandlas som kapitaltillgångar
• Begränsning av kontant vederlag vid fusion, fission och partiell fission.

– Som skatterådgivare är förslaget om avskattning mest överraskande för mig. Det innebär i princip att beskattning sker i det bolag som säljs. Avskattning sker med utgångspunkt i marknadsvärdet på fastigheten. Genom detta får bolaget i och för sig nya skattemässiga värden, men det finns flera tillämpningsproblem. Jag är tveksam till om det överhuvudtaget går att åstadkomma en rättvis och likformig beskattning. Detta kan initialt leda till en form av retroaktiv beskattning.

Vilka berörs av detta förslag?
– I princip alla. På en övergripande nivå kommer förslaget att påverka marknadsvärdena på fastigheter. Detta bör påverka bankerna såväl som byggbranschen och därmed bostadsbyggandet. Men framförallt är det fastighetsägarna och de som äger fastigheter via bolag.

Hur ska fastighetsägare förbereda sig?
– Det är svårt att lämna generella råd men i det korta perspektivet måste man tänka på skattesituationen i de transaktioner som görs framöver. Eventuellt bör omstruktureringar med mera genomföras innan den föreslagna lagstiftningen träder i kraft.

Nu har utredningen lämnat sitt förslag, vad är nästa steg?
– Sannolikt går utredningens förslag ut på remiss. Men detta är inte självklart. Av det som framkommit kommer den att utsättas för mycket stark kritik. Kritiken kommer att rikta in sig på att förslagen i kombination med eventuella avdragsbegränsningar för räntor innebär en drakonisk beskattning i förhållande till andra branscher. Vidare kommer det även riktas stark kritik mot avsaknaden av konsekvensutredning och överensstämmelse med de direktiv utredningen har haft.

Ändringarna föreslås träda i kraft i mitten av 2018.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Carl Janglin beskriver turbulensen på OP: "Tvingades krympa för att överleva"

Bolag Oscar Properties avgående vd Carl Janglin berättar för Fastighetssverige varför han lämnar bolaget, hur pressen har varit de senaste månaderna och varför den korta tiden på bolaget inte blev som han hade tänkt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige