Image
Trelleborg.
Trelleborg. Bild: Susanne Nilsson

Acrinova köper två fastigheter i Trelleborg

Transaktioner Acrinova har ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom Acrinovas geografiska upptagningsområde, Verkstaden 10 och Valfisken Större 24 i Trelleborg.
Publicerad den 16 Oktober 2020
Valfisken större 24. Bild: Acrinova
Valfisken större 24. Verkstaden 10. Bild: Acrinova
Verkstaden 10.

Acrinova förvärvar Verkstaden 10 och Valfisken Större 24 av LGK Invest, tillträde för respektive fastighet planeras i oktober 2020. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 21,5 miljoner kronor, varav cirka 2,5 miljoner kronor finansieras genom en riktad emission på totalt 104 167 aktier i Acrinova till LGK Invest till en kurs om 24 kronor per aktie, resterande 19 miljoner kronor betalas från Acrinovas egna kassa samt med banklån.

Verkstaden 10 är en idag fullt uthyrd industrifastighet med en tomtareal om 15 000 kvadratmeter och en total uthyrningsbar yta om 4 000 kvadratmeter. Dessutom finns en outnyttjad byggrätt om cirka 3 500 kvadratmeter. Verkstaden 10 ligger i ett strategiskt läge i närheten av en av Acrinovas andra fastigheter. Acrinova förvärvar Verkstaden 10 av LGK Invest och tillträde planeras i oktober 2020.

Valfisken Större 24 är en fullt uthyrd hyresfastighet om 260 kvadratmeter i de mest centrala delarna av Trelleborg. Fastigheten är om- och tillbyggd 1993 och består av tre kommersiella lokaler och en lägenhet. Outnyttjad byggrätt tillåter ytterligare utveckling av en lägenhet om 72 kvadratmeter i fristående byggnad på innergården. Total tomtareal omfattar 293 kvadratmeter. Acrinova förvärvar Valfisken Större 24 av LGK Invest och tillträde planeras i oktober 2020.
– Att vi nu hittat två fastigheter som ligger i Trelleborg innebär att vi ytterligare stärker vår position i staden. Fastigheterna som vi nu förvärvar är helt uthyrda och ytterligare utvecklingspotential finns framförallt i form av en outnyttjad byggrätt om cirka 3 500 kvadratmeter på Verkstaden 10, säger Acrinovas vd Ulf Wallén.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Acrinova AB på Branschguiden

Vi tar ansvar för helheten inom fastigheter. Som ägare, förvaltare och utvecklare. Ibland är vi det ena för våra kunder, ibland det andra. I vissa situationer alla tre. Utgångspunkten är alltid att vi som bolag och individer levererar kvalitet och stabilitet. Det är där värdet ligger. För våra kunder, för våra ägare och för oss.

Som börsnoterad fastighetskoncern är Acrinova relativt ung, men våra medarbetares och organisationens långa och gedigna kompetens ger oss styrka att kunna agera framgångsrikt på en växande marknad. I bolagets styrelse och ledning finns över ...

Läs mer om Acrinova AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

David Mindus: "Uteslutande pris relativt risk avgör var vi investerar"

Bolag Sagax ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat i det tredje kvartalet och höjer dessutom vinstprognosen för helåret. Företagets vd David Mindus berättar för Fastighetssverige hur han ser på fler förvärv framöver. Det här avgör var de investerar och då är de redo att gå in på nya marknader.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY