Image

25 på Bonava i incitamentsprogram

Bolag Bonava kallar nu till en extra bolagsstämma som ska besluta att 25 nyckelpersoner ska få ta del av ett incitamentsprogram.
Publicerad den 22 Augusti 2016

Incitamentsprogrammet i korthet:

• För att delta i programmet – som kallas LTIP 2016 – krävs en egen aktieinvestering i Bonava. Deltagarna kommer att ges möjlighet att investera maximalt två månadslöner före skatt i Bonavas B-aktier. Möjligheten att investera maximalt två månadslöner utgör en utökad investeringsmöjlighet för deltagarna som styrelsen bedömer är lämplig med hänsyn till att några tidigare incitamentsprogram inte finns i Bonava.

• Efter den fastställda intjänandeperioden om tre år kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas B-aktier i Bonava förutsatt att vissa villkor uppfylls vilka, förutom fortsatt anställning och fortsatt aktieägande, avser Bonavas rörelseresultat (EBIT) och genomsnittliga avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). Tilldelningen av B-aktier ska dock reduceras om totalavkastningen (TSR) på Bonavas B-aktier skulle vara negativ över programmets löptid.

• Maximalt antal B-aktier i Bonava som totalt kan tilldelas enligt LTIP 2016 är begränsat till 338 903.

• Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid, en intjänandeperiod om tre år samt vissa ytterligare antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2016 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 40 miljoner kronor.

Det huvudsakliga motivet till att införa LTIP 2016 är att, efter att Bonavas aktier i juni 2016 togs upp till handel på Nasdaq Stockholm, sammanlänka aktieägarnas respektive koncernledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande.

Den extra bolagsstämman hålls den 26 september.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY