Image

Göteborg 400+ - 21 maj 2019

Tisdag 21 maj kl 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Den göteborgska fastighetsbranschens framtids- och visionsseminarium! Runt och efter Göteborgs 400-årsjubileum 2021 ska staden utvecklas och växa. Hur ser framtidens Göteborg ut och hur hittar man affärsmöjligheterna de kommande decennierna?


Du kan ladda ner en bild på programmet här.

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

8.15 Registrering och frukostmingel
Kom i tid, träffa branschkollegor och knyt nya kontakter innan själva seminariet börjar.

9.00 Välkommen!
 
Eddie Ekberg, chefredaktör, lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News, Karin Klingenstierna, moderator

Branschpanel/sidekicks:
  
Karin Sjöström Andersson, vd, Invinn, Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborg, Susanne Åhlén, vd Fasticon Kompetens 

9.15 Inledning: Hur lever vi år 2050?
  
Att hållbarhet, digitalisering och globalisering kommer att prägla de kommande decennierna ses av de flesta som självklarheter. Men i dag ses det inte som lika självklart att de här faktorerna även leder till en ökad urbanisering. När även AI får en allt större roll får människor mer tid för kreativitet och fritid – vilket kan leda till en återetablering av landsbygden? Hur lever och bor vi om 30 år?
Ronja Roupé och Frida Karlge, TransportInnovation, Sweco

9.40 Tema: Göteborgs ödesfråga – integrationen
Det finns positiva tecken: Gårdsten blev nyligen först i Sverige med att strykas från Polisens lista över särskilt utsatta områden. Sjumilaskolan i Biskopsgården har genomgått en omskriven uppryckning. Fastighetsägarna går in och tar socialt ansvar på ett annat sätt än tidigare. Men fortfarande råder gigantiska integrationsproblem – religiös extremism, skjutningar och våld tillhör vardagen i delar av staden. Vad behöver göras för att stämpeln som en av norra Europas mest segregerade städer ska kunna tvättas bort i framtiden?

# 9.40 Rektor Hamid – mod, krav och disciplin
Strax efter att Hamid Zafar tillträdde som rektor på Sjumilaskolan sköts en 25-åring till döds utanför hans arbetsrum. Två av tre elever lämnade skolan utan godkända betyg. Lärare blev hotade och slagna – vuxenvärlden hade abdikerat. I dag, efter tre år av modigt arbete, grundat på krav, disciplin och ordning och reda har utvecklingen på skolan vänt i en betydligt mer positiv riktning. Samtidigt har Rektor Hamid blivit en av landets mest respekterade skol- och integrationsdebattörer. Här berättar han sin historia och ger sin syn på hur man bör behandla integrations- och segregationsproblematiken.
Hamid Zafar, barn- och utbildningsansvarig i Mullsjö, fd rektor på Sjumilaskolan i Biskopsgården, nyligen utsedd till Årets Svensk.

# 9.55 Panel – det nya samhällsbyggandet
Social hållbarhet blir en allt större fråga för de ledande fastighetsföretagen, inte minst när det gäller förvaltning av bostäder i mer eller mindre utsatta områden. Gårdsten har gått åt rätt håll, nu görs en satsning på att vända även Hjällbo. Vilka misstag har gjorts och vad måste göras bättre för att öka tryggheten och göra förorterna mer attraktiva för både boende, näringsliv och investerare? Kan Göteborg helas och någon gång i framtiden kännas som en och samma stad?
Per Ekelund, vd, Victoria Park, Lena Molund Tunborn, vd, Poseidon, Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, Hamid Zafar, fd rektor på Sjumilaskolan i Biskopsgården

10.20 Fika- och mingelpaus

10.55 Tema Stadsutveckling: Lyckad samverkan i stora projekt
Att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt med visioner som bas förutsätter en god samverkan mellan politiker, tjänstemän, allmänheten och det privata näringslivet. Alltför ofta hejdas utvecklingen av att de olika parternas intressen inte kan förenas. Vilka är framgångsfaktorerna och var finns fällorna? Kristina Alvendal, med en unik erfarenhet av ett flertal olika stadsbyggnadsroller, delar med sig av sina erfarenheter.
Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert, fd stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd (M) i Stockholm

11.20 Tema Stadsutveckling: RegionCity – efter Västlänken
I slutet av 2026 går Göteborg in i en ny era när tågtunneln Västlänken står klar. Vid Centralstationen håller då nordvästra RegionCity på att växa fram. De kommande decennierna ska resten av RegionCity och bangårdarna utvecklas för att möta det som kommer efter Västlänken; Bangårdsviadukten, Gullbergsvass och snabbare tåg mot Landvetter – den nya stadsdelen utgör hjärtat i en växande region.
Urban Hammarlund, regionchef Affärsutveckling, Jernhusen

11.40 Tema Stadsutveckling: Landvetter Södra – en helt ny stad!
Med start 2020 ska en helt ny modern, internationell, hållbar och innovativ stad växa fram i Härryda kommun, nära flygplatsen i Landvetter. Minst 25000 invånare ska bo i den nya staden som ska skapas bland annat med hjälp av exploatörsdrivna detaljplaner. Sex byggherrar är utvalda. Hur går det till att bygga upp en helt ny stad i dag?
Maria Ådahl, vd, Landvetter Södra Utveckling AB

12.00 Tema Stadsutveckling: Evenemangsstråket
Varje år lockar Evenemangsstråket över tio miljoner besökare och är stadens kanske mest kraftfulla turistmagnet. Nu finns det planer för en rejäl ansiktslyftning av området med nya arenor, sport/rekreationscenter, upplevelsecenter, kommersiella lokaler, hotell och bostäder i ett av framtidens mest attraktiva lägen. Intresset för att vara med och utveckla och investera i området är stort bland både nationella och internationella aktörer.
Patrik von Corswant, projektledare, Stadsledningskontoret

12.20 Lunch- och mingelpaus

13.25 Betraktelsen: Marcus Birro om Göteborgs själ
Poeten, skribenten och författaren Marcus Birro har ett komplicerat förhållande till Göteborg. Född och uppvuxen i Angered, på 90-talet en självklar del av stadens undergroundkultur, en poet och ung författare som kände sig missförstådd av staden och som lämnade den några år in på 2000-talet. Hur ser han på Göteborg i dag och hur vill han att stadens framtid ska se ut? Vad krävs för att staden ska nå dit?
Marcus Birro, författare

13.45 Framtidens byggnationer – med aktiva byggnadsmaterial
Solenergi blir alltmer en självklar del av hållbara fastigheter, och istället för att installera solceller på tak och väggar kommer det att bli allt vanligare att bygga tak och väggar av solceller. Aktiva material kan i framtiden vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom hållbarhet. Hur ser det ut på marknaden i dag och hur ser utvecklingen ut? Hur kommer aktiva material att påverka framtidens arkitektur? Uppfinnaren Anna Svensson utvecklar produkter i Sverige och Kina (som på grund av decennier av utsläpp i princip har blivit "tvingat" att tänka nytt och nu är världsledande på området) och hon ger här en inblick bakom kulisserna av produktutveckling och en spaning över förutsättningarna och framtiden för aktiva byggnadsmaterial. 
Anna Svensson, produktchef, Soltech Energy

14.10 Stockholmspanelen – Göteborg som långsiktig investering
    
Hufvudstaden är en av dominanterna i CBD. Kungsleden och Fastpartner håller till lite längre ut från centrum. Hur ser de tre Stockholmsstyrda jättarna på Göteborg och utmaningarna som staden står inför? Vilka roller tänker de ta i utvecklingen av framtidens Göteborg. Vad betyder Västlänken i investeringstankarna? Hur ser de på framtidens fastighetsmarknad i stort? Hur kommer näringslivet förändras och vilka kompetenser måste till för att möta de framtida behoven?
Bo Wikare, vice vd, Hufvudstaden, Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden, Sven-Olof Johansson, vd, Fastpartner

14.40 Fika- och mingelpaus

15.10 Framtidens fastighetsförvaltare – tjänsteföretag i en elektrifierad stad
Världen blir alltmer digitaliserad och elektrifierad, boende och kommersiella hyresgäster blir prosumenter, hållbarhetsarbetet blir alltmer utvecklat – stora trender som leder till att även fastighetsägare och -utvecklare kan hitta nya marknader och bli tjänsteföretag. Istället för att bara lämna över en bostad eller en lokal kan framtidens fastighetsföretagare i stor utsträckning även sälja tjänster till sina kunder/hyresgäster. Vilka verktyg kommer framtidens fastighetsägare att använda och vad ska de göra för att få del av kakan istället för att hamna på avbytarbänken i en föränderlig marknad?
Måns Norlin, expert, digitalisering och elektrifiering

15.35 Norra Europas bästa evenemangsstad – vill vi, kan vi?
Göteborg har länge varit en framstående evenemangs- och turiststad. Samtidigt är flera av arenorna omoderna och i behov av att bytas ut. Den göteborgske rockstjärnan Mikkey Dee menar att vi i många avseenden ligger årtionden efter konkurrerande städer. Hur ska Göteborg tänka framöver? Kan Göteborg bli norra Europas bästa evenemangsstad i framtiden?
Rikard Ljunggren, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna, Mikkey Dee, trummis, Scorpions, fd Motörhead, Camilla Nyman, chef, Elite Hotels i Göteborg, Magnus Hallberg, evenemangschef, Göteborg & Co

Göteborg 400+

Var: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36.

När: Tisdag 21 maj 2019, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Du anmäler dig till seminariet här.

Göteborg 400+ är den göteborgska fastighetsbranschens framtidsseminarium nummer 1.

Här diskuteras de stora frågorna – mer hållbarhet, integration och stadsutveckling än aktuella yielder och hyresnivåer.

Hur vill vi att Göteborg ska utvecklas de närmaste decennierna och vad innebär utvecklingen för affärsmöjligheterna inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn?

Det handlar om visioner, stora tankar och möjligheter – men även om de svårigheter, utmaningar och problem vi står inför när framtidens stad ska förverkligas.

Seminariet arrangeras av Fastighetssverige och lokalnytt.se som även bland annat arrangerar den anrika Lokalmarknadsdagen i Göteborg tillsammans med Business Region Göteborg.

Här kan du läsa om 2017 och 2018 års event.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705-84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736-57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

 

Se filmen från 2019 års event här:


Partners: