Image
Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet visar ny statistik från SCB.

Varuhandeln ökar sina lager i tredje kvartalet 2023

Handel Svenska företags lager minskade totalt med 7,4 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Företag inom varuhandeln ökade dock sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 1,7 miljarder kronor. Detta visar ny statistik från SCB.


Christina Kämpe, Regional Manager på Colliers i Göteborg.

“Nästan inga nya områden i pipeline"

Bygg/Arkitektur Det är ont om lager- och logistikbyggnadsmark i Göteborg och detaljplanerna sackar efter. Lösningen kan vara att riva äldre byggnader av samma typ med redan existerande detaljplan. Christina Kämpe, Regional Manager på Colliers i Göteborg, spår en gyllene framtid för Brownfield-konverteringen.