Image
Väsby centrum ska byggas ut.

Niam planerar 600 nya bostäder i Väsby

Bygg/Arkitektur Niam har fått ett positivt planbesked från Väsby kommun som innebär att Väsby centrum kommer att få nya lägenheter, gröna stråk, mötesplatser och torg.