Image

Profi storsäljer till Stendörren

Transaktioner Profi har tecknat avtal med Stendörren om försäljning av ett bestånd med sex fastigheter i Bromma/Ulvsunda och Spånga omfattande 57 536 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 921 miljoner kronor.


Alm Equity byggstartar andra etappen i Ulvsunda

Bygg/Arkitektur Alm Equity har byggstartat den andra etappen av BRF Slottsallén i Ulvsunda, Bromma. Projektet består av en byggrätt om cirka 7 100 kvadratmeter fördelat på 73 radhus och atriumhus varav 25 ingår i etapp två som nu byggstartas.