Image

Rikshem halvmiljardköper i Norrköping

Transaktioner Rikshem förvärvar en projektfastighet av Skanska. Projektfastigheten är en bostads- och samhällsfastighet med en total uthyrningsbar area om 11 000 kvadratmeter och förvärvas till ett fastighetsvärde om cirka 490 miljoner kronor.


Petra Krüger ny regionchef för Skanska Nya Hem

Bolag Petra Krüger har utsetts till ny regionchef för Skanskas bostadsutveckling inom Nya Hem Öresund. Hon ersätter Thomas Heinegård som går vidare till Skanska Hyresfastigheter.


Skanska köper byggrätter av NCC

Bygg/Arkitektur Skanska har köpt drygt 9 000 kvadratmeter byggrätt av NCC i Arenaparken, Lund. Markköpet ger Skanska möjlighet att bygga flerbostadshus med totalt cirka 100 bostadsrättslägenheter.