Image

Veidekke bygger 150 lägenheter i Järfälla

Bygg/Arkitektur I Kallhällsparken, Järfälla kommun, planerar Veidekke att bygga 150 nya lägenheter. Planen för området har vunnit laga kraft och Veidekke påbörjar nu detaljplanering av de nya bostäderna.??