Image
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson öppningstalar på Stora Bostadsdagen STHLM den 12 oktober.

Regeringen vill stävja byggkrisen med ökat småhusbyggande

Bygg/Arkitektur Regeringen har beslutat om en förordning om stöd till kommuner för detaljplaner som möjliggör småhusbebyggelse och omvandlingar från lokaler till bostäder. Åtgärderna aviserades av regeringen i budgetpropositionen för 2024.


Andreas Gustafsson, vd för Götenehus Group

Tre varsel på ett halvår – så ser Götenehus vd på den vikande marknaden

Bolag Tre varsel på ett halvår som omfattar totalt 115 anställda ska leda till sänkta omkostnader på årsbasis med cirka 80 miljoner kronor för Götenehus. Bolaget brottas precis som hela branschen med kraftigt vikande efterfrågan och för Fastighetssverige berättar nu vd:n Andreas Gustafsson hur bolaget anpassar sig efter den nya verkligheten och varför ljusningen på marknaden sannolikt inte kommer under 2023.


Götenehus är en av de småhusproducenter som tvingats varsla personal till följd av en minskad efterfrågan.

Markant sänkning av småhusprognosen

Bostäder Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för påbörjade småhus 2023 sätts till 7 500 stycken, vilket är en minskning med 3 000 jämfört för med ett halvår sedan.