Image
Klimatfastigheter säkrar 250 miljoner via Rison Capital. Martin Wikman är vd på Klimatfastigheter.

Klimatfastigheter säkrar 250 miljoner via Rison Capital

Bolag Klimatfastigheter bygger vidare på sitt one-stop shop-erbjudande för projekt inom energieffektivisering i fastigheter och industri. Det senaste steget är ett partnerskap med Rison Capital. Överenskommelsen innebär att Rison i ett första steg nu avsatt 250 miljoner kronor för investeringar hos Klimatfastigheters kunder.


Debatt: "Dagens finansieringsmodeller kommer inte att lösa snabbt ökande krav på energieffektivisering"

Teknik Fastighetsbranschens kanske största utmaning under kommande år handlar om kraftigt höjda krav på energieffektivisering. Ny lagstiftning och finansmarknad kommer att tvinga fram mycket omfattande insatser som ska genomföras på väldigt kort tid. För många aktörer riskerar det här att bli en existentiell utmaning som kan bli svår att lösa med branschens vedertagna finansieringslösningar, det skriver Jesper Lövkvist, delägare och kommunikationsansvarig på Utopia Arkitekter och Rison Capital i en debattartikel.