Image
Edshult innergård är ett av de nya projekten för HSB i Dalarna.

HSB satsar i Dalarna

Bygg/Arkitektur HSB har förvärvat mark i Dalarna, både i Falun och i Leksand, och planerar att bygga cirka 130 nya bostäder. Detta som ett led i HSBs ökade satsning på bostadsbyggande i Dalaregionen.