Image
Fastigheten innehåller Scandic hotell samt ett mindre antal bostäder.

Diös avyttrar fastighet i Borlänge för 200 miljoner

Transaktioner Fastighetsbolaget Diös avyttrar en hotellfastighet i Borlänge och köpare är Midstar Hotels. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 14 000 kvadratmeter och frånträde sker 1 juni 2023.


Midstar gör sitt första köp i Danmark

Transaktioner Midstar Hotels köper bolaget D.H. Holding som är ägare till både fastighet och driftbolaget för Quality Airport Hotel Dan strax i Köpenhamn. Säljare är European Properties.