Image
Fastigheten Tändstickan.

ALM Småa Bostad bygger vidare i Västervik

Bostäder ALM Småa Bostad tecknar avsiktsförklaring med Västervik kommun. Avsikten är att teckna ett markanvisningsavtal avseende Notviksplan och ett exploateringsavtal för bolagets intilliggande fastighet Tändstickan 7.