Image

Stendörren rekryterar från Savills

Karriär Stendörren rekryterar Maria Mastej, närmast från Savills, som uthyrningschef.
Dessutom har två förvaltare rekryterats.