Image
Stadsmyntet köper i Lysekil.

Stadsmyntet köper i Lysekil

Transaktioner Stadsmyntet AB etablerar sig i Västsverige genom förvärv av en bostadsfastighet i centrala Lysekil.


Svenska Handelsfastigheter köper dubbelt

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter förvärvar två handelsfastigheter varav en i Bollnäs och en i Brastad i Lysekils kommun.


Willhem säljer fastigheter i Lysekil

Transaktioner Som ett led i att effektivisera förvaltningen har Willhem ingått avtal om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil omfattande bostäder och kommersiella lokaler. Köpare är Akka Egendom. 


Lysekilsbostäder säljer 57 lägenheter

Transaktioner Lysekilsbostäder säljer en fastighet med 57 lägenheter till Dawl Fastigheter.


HSB vill sälja i Lysekil

Transaktioner HSB Göteborg planerar att sälja sina 251 lägenheter på Mariedal i Lysekil.


Fem nya Sabo-vd:ar

Karriär Kungälvsbostäder, Witalabostäder, Ekerö Bostäder, Forshagabostäder och Lysekilsbostäder får nya vd:ar i början av 2014.


Adesso köper butiksfastigheter

Transaktioner Adesso Bygg AB köper tre butiksfastigheter i Västsverige av B&B Tools för 30 miljoner kronor.


Kefren: Fortsatt Hemfosadominans

Transaktioner KEFREN Också gårdagens Kefrenauktion dominerades av Hemfosa, som köpte de tre högst värderade fastigheterna. I dag är det en mellandag på auktionen, det sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till knappt 75 miljoner kronor. Här är de fastigheter som ropas ut i dag.


Hemsö köper skola i Lysekil

Transaktioner Hemsö köper Lysekils gymnasium av privatägda Skeppshavet AB för 180 miljoner kronor. Hemsö övertar gymnasiet när byggnaden är färdigställd, enligt planerna i februari 2012.