Image
Åke Sundvall stärker upp organisationen.

Åke Sundvall rekryterar trio

Karriär Åke Sundvall stärker upp organisationen med tre nya projektchefer.


Tredje generationen: Susanna Lemar, Johan Lins, Hanna Lindskog, Viktor Sundvall och Martin Sundvall.

Ny generation tar över Åke Sundvall

Bolag Åke Sundvall, ett familjeföretag inom bygg, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, har i snart 80 år varit med och satt prägel på Stockholms, Uppsalas och genom dotterbolag Skånes stadsbild. Nu gör Åke Sundvall ett generationsskifte.