Image
Kuröns fyr

Frälsningsarmén säljer Kurön

Bolag Frälsningsarmén avyttrar Kurön, som består av fem ö-fastigheter och en parkeringsfastighet på Adelsö, till Little Afognak. Transaktionen omfattar fastigheter som uppgår till totalt 170 hektar varav 140 hektar är skog. Svefa var Frälsningsarméns rådgivare vid försäljningen av det unika objektet. Foyen var Frälsningsarméns juridiska ombud vid försäljningen.