Image

Högkullen planerar notera stamaktier

Bolag AB Högkullen, vars preferensaktier är noterade på First North, planerar att även notera stamaktierna.