Image
NCC bygger i Danmark.

NCC renoverar 400 lägenheter i danska Ringsted

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Ringsted Almene Boligselskab och DAB renovera åtta bostadskvarter med totalt 400 lägenheter i bostadsområdet Sönderpark i danska staden Ringsted. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 500 miljoner kronor.


NCC bygger nytt huvudkontor åt Energinet i Fredericia.

NCC bygger nytt huvudkontor åt Energinet

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av det statligt ägda Energinet att bygga ett nytt huvudkontor utanför Fredericia på Jylland i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 900 miljoner svenska kronor.


Finlands nationalmuseum i Helsingfors.

NCC får finländskt uppdrag – ska renovera Nationalmuseum

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Senatfastigheter att renovera Finlands Nationalmuseum i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till cirka 320 miljoner kronor.


Byggnationen inleds i oktober och de nya kontoren förväntas vara färdigställda för inflyttning under våren 2026 i danska Middelfart.

NCC bygger kontor i danska Middelfart

Bygg/Arkitektur På uppdrag av investmentbolaget Selfinvest ska NCC bygga ett cirka 12 400 kvadratmeter stort kontorshus i staden Middelfart på Fyn i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 630 miljoner kronor.


Illustration av skolan som NCC bygger.

NCC bygger skola och idrottshall i Rovaniemi

Bygg/Arkitektur NCC har tecknat partneringavtal med Rovaniemi stad i Finland om att bygga en ny skolbyggnad i stadsdelen Nivavaara. I uppdraget ingår även att bygga en ny idrottshall samt rusta upp utemiljön och den intilliggande idrottsplatsen. Ordervärdet uppgår till cirka 400 miljoner kronor.


NCC bygger i Bärum.

NCC bygger säkerhetspsykiatri i norska Bärum

Bygg/Arkitektur NCC ska bygga en ny sjukhusbyggnad för psykiatrin i Bärums kommun. Projektet utförs på uppdrag av regionala hälsomyndigheten i sydöstra Norge, Helse Sör-Öst. Ordervärdet uppgår till cirka en miljard svenska kronor.


NCC bygger i Helsingfors.

NCC bygger 143 lägenheter åt Helsingfors stad

Bygg/Arkitektur NCC har tecknat avtal för att bygga 143 lägenheter i området Laajasalo, Helsingfors på uppdrag av bostadsavdelningen inom Helsingfors stad, HATT. Ordervärdet uppgår till cirka 300 miljoner kronor.


Catarina Molén-Runnäs.

NCC bygger 440 bostäder utanför Köpenhamn

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av ett joint venture mellan Catella, Nordkranen och DWS uppföra cirka 440 hyresbostäder i Herlev utanför Köpenhamn. Ordervärdet för entreprenadkontraktet uppgår till cirka 840 MSEK. Bostäderna byggs på mark där NCC tidigare har bedrivit asfaltsverksamhet.


NCC.

NCC säljer den finländska teknik- och arkitekturverksamheten Optiplan till Sweco

Transaktioner NCC har sålt sitt dotterbolag Optiplan till Sweco. Optiplan erbjuder teknik- och arkitekturlösningar till byggindustrin i Finland. Försäljningen förväntas få en positiv resultateffekt på cirka 40 miljoner kronor för NCC Building Nordics under det fjärde kvartalet 2020.