Image

Stadsporten säljer till Ryfab i Borås

Transaktioner Ryfab köper fyra fastigheter i Borås. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till nästan 6 000 kvadratmeter och säljare är Stadsporten som arbetar vidare enligt sin strategi att fokusera på utvecklingsprojekt.


Pulsenkoncernen växer – köper sju fastigheter i Borås

Transaktioner Pulsenkoncernens fastighetsbolag utökar sitt bestånd med ytterligare sju fastigheter i Borås och breddar portföljen till att även inkludera bostäder.