Image

Se filmen från Sveriges Snyggaste Kontor

Event Nyligen utsågs Malmökontoret Ideas till Sveriges snyggaste kontor inför ett fullsatt Berns Salonger. Se filmen från seminariet och prisutdelningen här.


Lindeborgs back to back-köp nu klart

Transaktioner I december meddelades att Kungsleden skulle köpa merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia för 4,4 miljarder kronor. Av de skulle Thomas Lindeborg, vd för London & Regional Properties som är storägare i NR Nordic & Russia, själv köpa fyra fastigheter för 840 miljoner kronor. Den affären är nu genomförd.