Image
Amanda Thynell.

Catena förstärker ledningsgruppen

Bolag Catena utser Amanda Thynell till hållbarhetschef och medlem i Catenas ledningsgrupp.