Image
Jacob Torell och Erik Selin.

Wallenberg och Selin bildar nytt fastighetsbolag

Bolag Erik Selins Next Step Group och Wallenbergarnas Vectura Fastigheter bildar ett nytt bolag kallat Steptura, det rapporterar flera medier. Det initiala fastighetsvärdet i bolaget är drygt fyra miljarder kronor.


Johanna Olsson och Tullmagasinet i Umeå.

120 år gammalt magasin i Umeå blir coworkingyta

Uthyrning Tullmagasinet i Umeå, i folkmun kallat "Tullkammaren", ägs av fastighetsbolaget Campus X och kommer att anpassas för "coworking". Det är norrländska House Be som ska flytta in och sikta på att bli ett nav för Umeås näringsliv.


Forskaren.

Semcon hyr 500 kvadratmeter i Forskaren

Uthyrning Vectura har ingått hyresavtal med Semcon om nya kontorslokaler i Forskaren, Hagastaden. Det internationella teknikföretaget Semcon etablerar sitt Stockholmskontor i nya lokaler om cirka 500 kvadratmeter i Forskaren. Inflyttning sker i februari 2024.


Egnahemsbolagets bostadsrätter (de röda husen) i Lövgärdet.

Lyfter utsatta områden i Göteborg

Bostäder Göteborgs stad har som målsättning att få bort alla särskilt utsatta områden från Polisens lista till år 2025.
En viktig pusselbit för att nå dit är ge människor möjlighet att göra boendekarriär i det egna området och här spelar Egnahemsbolaget en viktig roll.


Egnahemsbolaget köper fastighet på Celsiusgatan.

Älvstranden Utveckling säljer fastighet i Eriksberg

Transaktioner Älvstranden Utveckling har sålt en fastighet på Celsiusgatan i Eriksberg till Egnahemsbolaget. Affären är värd 81 miljoner kronor och på marken ska det uppföras bostäder.


Blooc utvecklar 30 nya par- och radhus i etappen Ängen.

Källberga Mark avyttrar mark till Blooc och Brickhouse Bostäder i Nynäshamn

Transaktioner Ytterligare två aktörer, Blooc och BrickHouse Bostäder, väljer nu att investera i den nya stadsdelen Källberga i Nynäshamns kommun. Här utvecklar Archus, på uppdrag av Källberga Mark, ett nytt naturnära bostadsområde. Fullt utbyggt kommer det nya bostadsområdet rymma cirka 700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola/förskola.


Erik Windt Wallenberg.

Wallenberg blir ny vd för Egnahemsbolaget

Karriär Erik Windt Wallenberg tar över vd-posten på Egnahemsbolaget i Göteborg den 1 augusti. Han efterträder Mikael Dolietis, som blir ny vd för Alingsåshem.


Offentliga Hus köper för 715 miljoner i Södertälje

Transaktioner Offentliga Hus har ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 20 i Södertälje. Acturum är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna samt Peab. Transaktionen sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 715 miljoner kronor med tillträde under det första halvåret 2019.

...Och Fastator köper för 300 miljoner

Transaktioner Likt dotterbolaget Offentliga Hus slår Fastator till och köper av Acturum i Södertälje.


NCC tillsätter styrelse för Housing

Bolag Som ett led i den planerade särnoteringen av affärsområdet Housing tillsätter NCC en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget. Ordförande blir Carl Engström, senior investment manager på Nordstjernan.

Avknoppning under 2016

Bolag NCC Housing planeras att delas ut till NCC:s aktieägare under 2016. Det definitiva beslutet tas vid årsstämman i april.


Konstnärligt Campus i Umeå.

Campus X utreder studentbostäder

Bygg/Arkitektur Campus X i Umeå, som Wallenberg Foundation och Balticgruppen bildade i somras, utreder möjligheterna att bygga 800 till 1 000 små lägenheter, alternativt studentrum i universitetsnära lägen, på Konstnärligt Campus i Umeå.


Wallenberg Foundations och Balticgruppen bildar  ett gemensamt bolag.Konstnärligt Campus ingår i det nya bolaget.

Wallenberg investerar med Balticgruppen

Transaktioner Balticgruppen och Wallenberg Foundations AB bildar ett gemensamt bolag för ägande och utveckling av ett antal fastigheter i centrala Umeå, bland annat Konstnärligt Campus. Fastigheterna var innan affären helägda av Balticgruppen.