Image

Sagax förvärvar fastigheter i tyskland

UTLAND Som FastighetsSverige skrev redan den 7 december 2007 har Sagax ingått optionsavtal om att förvärva dels Gambros fastigheter i Hechingen, Tyskland, och dels den obebyggda exploateringsfastigheten Fastighetsboken 1 i Lund. Sagax har nu beslutat att utnyttja bolagets option att förvärva fastigheterna i Hechingen.


Steen & Ström till salu

UTLAND Det är stora förändringar på gång i det norska köpcentrumbolaget Steen & Ström. Enligt norska tidningar vill ägaren, finansmannen Stein Erik Hagen, sälja hela eller delar av bolaget.


Ruric säljer mark

UTLAND Ruric har tecknat avtal om att sälja 50 procent av aktierna i en hittills helägd dotterbolagsstruktur som innehar rättigheterna att exploatera en tre hektar tomt på Moika/Glinka-adressen i centrala S:t Petersburg, Ryssland, med en preliminär plan att skapa ett 200000 kvadratmeter stort multifunktionellt byggnadskomplex.


Rekordhyra i London

UTLAND Även om marknaden för kommersiella fastigheter i England påverkas av finansiell oro håller sig priserna på en fortsatt hög nivå i de bästa områdena. Det gäller inte minst på Bond Street i Mayfair i London. Där får nu juvelkedjan Tiffany betala inte mindre än drygt 95000 kronor per kvadratmeter.


Ruric byter köpare

UTLAND Ruric (Russian real Estate Investment Company AB) har kommit överens med Northern European Properties att inte slutföra försäljningen av dotterbolaget ZAO Grifon. I stället har ett preliminäravtal tecknats med E-Star Property AS.


Skanska bygger ut shoppingcenter i Tallinn

BYGG Skanska har fått uppdraget att fortsätta att bygga ut och bygga om ett shoppingcenter i Tallinn i Estland. Kontraktssumman uppgår till cirka 305 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är Rocca al Mare Kaubanduskeskus som ägs av det ledande finska fastighetsbolaget Citycon Oyj.


Kungsleden säljer i Danmark

AFFÄRER Kungsleden säljer en logistikfastighet till en köpeskilling om cirka 152 miljoner kronor. Fastigheten är belägen i Taastrup, utanför Köpenhamn. Direktavkastningen beräknad på försäljningspriset är cirka sex procent. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet och anskaffningsvärdet med fem miljoner kronor.


Skanska säljer i Budapest

UTLAND Skanska säljer kontorsprojektet Nepliget Center i Budapest för cirka 670 miljoner kronor. Köpare är en internationell fastighetsfond som tillträder fastigheten i takt med att den färdigställs.
I enlighet med Skanskas informationspolicy uppges inte försäljningsvinst för kommersiella utvecklingsprojekt under uppförande. Utvecklingsvinsten redovisas kvartalsvis i takt med att projektet färdigställs.


Home Properties köper av Choice Hotels

AFFÄRER Home properties har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Quality Hotel Mastemtyr strax söder om Oslo. Köpeskillingen uppgår till 164 miljoner kronor.


SEB miljardköper i Tyskland

UTLAND SEB Asset Management har köpt ett helt kvarter med 19 byggnader på sammanlagt 285000 kvadratmeter vid Potsdamer platz i centrala Berlin. Säljare är den tyska biltillverkaren Daimler. 42 procent av ytan består av kontor, 22 procent är affärslokaler och resten är bostäder. Enligt tyska tidningen Handelsblatt uppgår köpeskillingen till drygt elva miljarder kronor.


Sveafastigheter och HGR miljardsäljer

AFFÄRER Sveafastigheter och HGR Property Partners har tecknat avtal om att sälja en portfölj bestående av 128 dagligvarubutiker i Finland med total uthyrbar area om 130000 kvadratmeter. Köparen kommer att tillträda fastigheterna under december månad och affären genomförs i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om nästan 1,4 miljarder kronor. Köpare till portföljen är den paneuropeiska fastighetsfonden European Retail Income Venture II (ERIV II), som har AXA Real Estate Investment Managers (AXA REIM) som rådgivare.


Skanska säljer med vinst

UTLAND Skanska har ingått avtal om att sälja sin 50-procentiga ägarandel i vattenkraftverket Ponte de Pedra i Brasilien. Försäljningspriset för aktierna uppgår till cirka en miljard kronor och försäljningsvinsten till 550 miljoner kronor. Köpare är det franskbelgiska energibolaget Suez-Tractebel som även förvärvar Impregilos 50-procentiga andel. Köparen övertar samtliga skulder i projektbolaget.
Affären är villkorad av godkännande av berörda myndigheter, vilket väntas ske i början av 2008, varefter försäljningsvinsten kommer att inkluderas i Skanskas resultat.
Skanska Infrastructure Development har utvecklat kraftverket i Mato Grosso som en koncession.


Teesland blir helägt av Valad

AFFÄRER Tessland blir helägt av den austaliensiska fondförvaltaren Valad. Tidigare har man köpt det engelska bolaget Scarborough, som ägde 72 procent av Teesland. Den resterande delen av Teesland, ägt av fondförvaltaren Polygon, köper man nu för cirka en miljard kronor. Affären genomförs med syfte att öka sin fokusering på europeiska och nordiska fastighetsinvesteringar. Valad tror på den nordiska fastighetsmarknaden i allmänhet, och den svenska i synnerhet och har som ambition att investera för flera miljarder i Sverige kommande år.


Sagax köper och bygger ut

AFFÄRER Sagax genomför ett par riktigt intressanta affärer så här i elfte timmen av 2007. Dels bygger man ut 9800 kvadratmeter på tre befintliga fastigheter för att anpassa lokalbehovet för hyresgästerna. Och dels förvärvar man medicinteknikföretaget Gambros fastigheter Stockholmsledet 9 och Inteckningen 5 i Lund. Dessutom ingår Sagax två optionsavtal med rätt för Sagax att förvärva Gambros fastigheter i Hechingen i Tyskland, och dels exploateringsfastigheten Fastighetsboken 1 i Lund. Totalt handlar det om affärer motsvarande mer än en miljard kronor.


JLL stödjer IKEA:s Rysslandsexpansion

UTLAND IKEA:s två nya MEGA köpcentrum kommer vardera att bestå av 130000 kvadratmeter förstklassig detaljhandelsyta med starka hyresgäster såsom ett IKEA-varuhus, en stormarknad, ett byggvaruhus, galleria, lekland, food court, inomhusisbana samt parkering för 6 000 bilar. MEGA-centren påbörjades under våren 2007 och kommer att öppna under andra halvåret 2008. Nu har IKEA valt Jones Lang LaSalle för sin fortsatta expansion.


NCC säljer till Akelius

UTLAND Akelius fortsätter att satsa offensivt i Tyskland. Nu senast via att man köper ett bostadsprojekt utanför Frankfurt av NCC för 286 miljoner kronor. Projektet omfattar 170 lägenheter i tre bostadshus och 170 bilplatser i parkeringsgarage. Den totala bostadsytan uppgår till 14 441 kvadratmeter och markomårdet är 9600 kvadratmeter.


Skanska bygger shoppingcenter

UTLAND Amfi Steinkjer, så kommer norges största shoppingcenter att heta. Det kommer att omfatta hela 35 000 kvadratmeter och 120 butiker. Bygguppdraget har gått till Skanska och kontraktsumman uppgår till 460 miljoner kronor. Arbetet inleds omgående och beräknas vara slutfört under 2010.


Skanska bygger kontor i Oslo

UTLAND Skanska har fått i uppdrag att bygga ett kontor åt Norsk Hydro i Olso. Huset ska byggas i direkt anslutning till Hydros huvudkontor på Vækerø, utanför Oslo. Det nya kontoret ska uppföras i anslutning till Hydros befintliga huvudkontor på Vækerø, utanför Oslo. Fyravåningsbyggnaden omfattar totalt cirka 15 000 kvadratmeter.