Image
Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Aros Bostad avyttrar mindre bostadsutvecklingsprojekt i Salem

Transaktioner Aros Bostad har avyttrat Parkvillorna, ett mindre bostadsprojekt i Salems kommun, till en köpeskilling som överstiger bokfört värde. Köparen, Tantalos Utveckling AB, tillträder projektet vid lagakraftvunnet bygglov.


Ola Salemyr.

Han blir ny ekonomichef på Huge Bostäder

Bolag Det är nu klart att Ola Salemyr blir ny ekonomichef på Huge Bostäder AB i Huddinge från den 1 oktober. Han kommer närmast från PWC där han under flertalet år varit revisor och partner. Ola Salemyr efterträder Helena Roos när hon börjar som ekonomichef på branschkollegan Stockholmshem.


Illustrationsplan, Salem centrum.

Balder ankarbyggherre när Salems stadskärna utvecklas

Bygg/Arkitektur Salems centrumområde står inför en stor omvandling och ska tillföras nya bostäder, olika typer av lokaler, stadspark med mera. Balder, HSB och Junior Living har fått markanvisningar.


Alm Småa Bostad bygger för Svenska Nyttobostäder i Salem.

Alm Småa byggstartar 77 lägenheter i Salem

Bygg/Arkitektur Alm Equitys dotterbolag Alm Småa Bostad byggstartar 77 lägenheter i Rönninge centrum. Projektet Flädern ingår i den affären som Alm Småa Bostad och Svenska Nyttobostäder ingick i somras, vilken totalt omfattar cirka 4 700 enheter.


Norra Vitsippan.

NREP köper bostadsprojekt i Salem

Transaktioner NREP befinner sig i en stark tillväxtfas och intensifierade under 2019 sin bostadssatsning. Nu förvärvar bolaget hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan i Salem, vilket blir NREP:s fjärde bostadsprojekt i Stockholm-Mälardalsregionen. Fastigheterna utvecklas med stort fokus på såväl energieffektiva lösningar som hållbara material och tillträdet beräknas till slutet av 2021.


Heba köper äldreboende i Salem.

Heba köper äldreboende i Salem

Transaktioner Heba har tecknat ett avtal med Salems kommun avseende förvärv av fastigheten Salem Parken 6 i Salem. Byggnationen på fastigheten inhyser ett äldreboende med 54 lägenheter som färdigställdes 2015. Byggnaden är i tre plan och omfattar totalt cirka 3 650 kvadratmeter.


Grönt ljus för Bovieran i Salem

Bygg/Arkitektur Bovierans planerade fastighet vid Fårhagen i Salem har nu vunnit laga kraft. Detta betyder att företaget snart kan gå vidare med försäljningen av de nya bostadsrätterna, som kommer att byggas strax söder om väg E4/E20. I dagsläget är säljstarten planerad till slutet av september.


Sveafastigheter utvecklar i Salem

Bostäder Salems kommun har utsett Sveafastigheter Utveckling för vidare förhandling som utförare av flerbostadshus och småhus i Södra Hallsta, Salem.


De får utveckla bostäder i Salem

Bygg/Arkitektur Fyra bolaget har fått förtroende av kommunen att bygga bostäder i Salem centrum.


Tristan säljer Salem centrum till konsortium

Transaktioner I mitten av september köpte Tristan Capital Partners Salem centrum av Aberdeen. Nu har Tristan sålt centrumet vidare till ett konsortium som består av Granholm Gruppen AB, CAM Holding AB och Imola Holding AB.


Trivselhus får order värd 100 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Hustillverkaren Trivselhus har tecknat avtal omfattande byggnation av 61 stycken lägenheter i Söderby Park, Salem. Ordern är värd 100 miljoner kronor.


Alm/SMF köper 350 hektar mark

Transaktioner Alm Equity och dess bolag för markaffärer, SMF, köper 350 hektar mark i Salem mellan Södertälje och Stockholm.