Image
Finansmarknadsminister Niklas Wykman meddelade under riksdagens debatt i fredags att regeringen inte planerar att ingripa i den kommersiella fastighetssektorn och inte ser någon anledning att tvångsköpa SBB-fastigheter just nu.

Regeringen ser ingen akut risk med utförsäljningar av fastigheter

Bolag Regeringen planerar inte att ingripa i den kommersiella fastighetssektorn och ser ingen anledning att tvångsköpa SBB-fastigheter just nu. Men staten har beredskap att agera om till exempel säkerhetsintressen drabbas, det sade finansmarknadsminister Niklas Wykman när ägandet av samhällsviktiga fastigheter debatterades i riksdagen i fredags.


Finansmarknadsminister Niklas Wykman meddelar nu att regeringen ska utreda vilka SBB-fastigheter som är säkerhetspolitiskt känsliga.

Regeringen ska utreda vilka SBB-fastigheter som är säkerhetspolitiskt känsliga

Ekonomi/Finansiering Regeringen ska ta reda på vilka av SBB:s fastigheter som kan anses vara säkerhetspolitiskt känsliga, det rapporterar SVT Nyheter. Finansdepartementet gav uppdraget till Fortifikationsverket i onsdags.


Riskerna med hushållens höga skuldsättning behöver hanteras, menar regeringen som nu vill utreda amorteringskravet.

Amorteringskravet ska utredas

Sverige Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att analysera hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder såsom bolånetak och amorteringskrav har fungerat hittills, och hur de kan utformas framöver för att hantera makroekonomiska risker och konsumentskydd på ett ändamålsenligt sätt. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.