Image
Peter Larsson, Jernhusen.

Jernhusen sluter avtal med Telcred om digitalt passersystem

Teknik Jernhusen har slutit avtal med Telcred om teknik och upplägg vad gäller en molnbaserad, digital plattform för administration av sina fastigheter. Detta i ett skede då många av bolagets drygt hundraåriga fastigheter står inför omfattande ombyggnation.


Kerstin Gillsbro.

Kerstin Gillsbro slutar som Jernhusens vd under 2024

Bolag Kerstin Gillsbro slutar som vd för Jernhusen efter 13 år på posten. Hon kommer lämna sitt uppdrag under våren 2024. Rekrytering av efterträdare har påbörjats.


Victor Josefsson, CFO på Jernhusen.

Nyckeln bakom Jernhusens investeringar och satsningar

Bolag Jernhusen visar upp ett ökat förvaltningsresultat i årets andra kvartalsrapport, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna och driftnettot har också gått upp medan nettoresultatet sjunkit. Fastighetssverige fick fatt i Victor Josefsson, CFO på Jernhusen, som kommenterar delårsrapportens siffror.


Park Central från ovan.

NCC och Jernhusen tillträder gemensamt bolag för Park Central

Bolag Utvecklingen av Park Central i Göteborg fortsätter. Huset skapas gemensamt av NCC och Jernhusen som nu ingått i joint venture. Det är den första byggnaden att ta plats i det nya stadsrum som ska växa fram vid Centralstationen i Göteborg. Parterna äger 50 procent vardera där byggstart planeras till början av 2024 med beräknad inflytt under 2027.


Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus.

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Bolag Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden får Centralstationen en ny entré från norr. Det är den största av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen.


MKB bygger 192 bostäder i Södra Nyhamnen.

Efter tre år – grönt ljus för MKB bostäder i Södra Nyhamnen

Bostäder Mer än tre år efter förvärvet av fastigheten Godsfinkan 3 i Södra Nyhamnen kan MKB äntligen starta nyproduktion av 192 nya hyresbostäder. Förseningen beror på överklagande av entreprenaden.


Park Central.

NCC tecknar entreprenadavtal för Park Central i Göteborg

Bygg/Arkitektur NCC och Jernhusen har tecknat entreprenadavtal för byggnationen av projekt Park Central. Byggnaden är en kontors- och stationsbyggnad om cirka 40 000 kvadratmeter som byggs i direkt anslutning till Göteborgs centralstation och Västlänkens station Centralen.


Översikt med gestaltningen av NCC:s byggnad som bland annat kommer inrymma Västlänkens östra stationsuppgång i Region City i Göteborg.

Bygglov klart inom Jernhusens centrala storsatsning

Bygg/Arkitektur NCC och Jernhusen fick igår ett viktigt besked när det gäller satsningen på ett nytt kontor med restauranger, caféer, butiker och en stationsentré för Västlänken Centralen. Fastighetssverige berättar mer.


Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Jernhusen stärker sin finansiella position

Bolag Jernhusens delårsrapport visar på fortsatt finansiell robusthet. Bolaget pekar på att en låg belåningsgrad, hög räntetäckningsgrad och tillgång till kapital på marknaden skapar goda förutsättningar för företagets pågående och planerade investeringar i hållbara fastigheter och svensk infrastruktur. Det skapar förutsättningar att fortsätta bidra till kollektivt resande och godstransporter på järnväg.


Tidigare gestaltning av mittuppgången för Västlänkens station Centralen som blir en del av Regioncity.

Jernhusen och Göteborgs stad tecknar avsiktsförklaring

Bygg/Arkitektur Jernhusen fortsätter utvecklingen vid Göteborgs Centralstation. Tillsammans med Göteborgs stad har en avsiktsförklaring, LOI, tecknats för byggrätten av Västlänkens Mittuppgång och markanvisningsavtalet förlängs. Mittuppgången är en av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen och Centralstationens nya entré från norr. Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter AS har tilldelats uppgiften att gestalta den nya byggnaden.


Gestaltning av mittuppgången för Västlänkens station Centralen som blir en del av Regioncity.

Nyckel-anvisning i Regioncity måste förlängas

Bygg/Arkitektur Markköpet inom detaljplanen för Västlänkens station Centralen har än så länge inte genomförts då Jernhusen och fastighetskontoret i nuläget inte är överens med Trafikverket om alla delar i avtalet. Fastighetssverige berättar mer.


Per Forsling.

Per Forsling tillträder ny roll på Jernhusen

Karriär Per Forsling tillträder en ny roll på Jernhusen som chef strategisk utveckling. I sin roll kommer han leda arbetet med bolagets strategiska utveckling inom smarta fastigheter, ta fram strategier för Jernhusens digitala utveckling och identifiera nya möjligheter för bolaget. Per Forsling kommer att ingå i Jernhusens ledningsgrupp.


Victor Josefsson.

Victor Josefsson utses till ny CFO på Jernhusen

Karriär Victor Josefsson tillträder rollen som ny Chief Financial Officer på Jernhusen. Han kommer närmast från rollen som finanschef och efterträder Peter Anderson.


Vy över Centralstaden från det vinnande arkitektförslaget.

Här är planen för nya Centralstaden i Stockholm

Bygg/Arkitektur Jernhusen har presenterat det vinnande förslaget till utvecklingen av Centralstaden i Stockholm, framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group. Projektet, som innebär en överdäckning av spårområdet och en fördubblad resenärskapacitet på Sveriges mest centrala plats, tar nu ett viktigt steg mot kommande plansamråd planerat till 2023.


Jerenhusens fastighet Gullbergsvass 703:60 ligger ett stenkast från Göteborgs centralstation med omedelbar närhet till bland annat jätteprojektet Region city där Jernhusen är drivande i utvecklingen.

Jernhusens bostadsplaner vid centralen får vänta

Bygg/Arkitektur Bolaget vill utveckla tre kvarter med bostäder samt parkering i anslutning till den stora centrumsatsningen RegionCity, men staden säger nej för tillfället. Fastighetssverige berättar mer om planerna och dess framtid.


NCC och Jernhusen utvecklar Park Central, det första projektet inom RegionCity.

NCC och Jernhusen utvecklar första projektet inom RegionCity

Bolag NCC och Jernhusen har ingått ett joint venture-avtal om att gemensamt utveckla Park Central, den första fasen av satsningen RegionCity i Göteborg. Projektet ska byggas i direkt anslutning till Göteborgs centralstation och Västlänkens station Centralen och kommer omfatta cirka 40 000 kvadratmeter kontor, handel och service vid färdigställandet 2026.


Jernhusen ska bygga mittuppgången till Västlänkens station Centralen. Byggnadens gestaltning är en del av detaljplanen från 2016 och representerar inte nödvändigtvis den slutgiltiga utformningen.

Fyra arkitektkontor vidare till parallellt uppdrag för Mittuppgången i Göteborg

Bygg/Arkitektur De fyra arkitektkontoren som kvalificerat till det parallella uppdraget är Cobe A/S, Dorte Mandrup A/S, Erséus Arkitekter och Reiulf Ramstad Arkitekter AS.


Vy över föreslagen park och utbyggnadsområdets mitt.

Fler bostäder på gång i stationsnära läge

Bygg/Arkitektur Läs om Jernhusens andra utvecklingsområde nära Malmös stadskärna. Hundratals nya bostäder planeras.


Malmö.

Här vill storbolaget göra nästa rejäla förtätning

Bygg/Arkitektur Jernhusen vill omvandla de gamla järnvägsverkstäderna i centrala Malmö till ett nytt myllrande bostadsområde. Fastighetssverige berättar mer.


Kerstin Gillsbro.

Jernhusen: Rabatter drog ner resultatet med 40 miljoner under Q2

Bolag Stor pandemipåverkan, men vändning i sikte.