Image
Henrik Svensson.

JLL rekryterar från NCM Development

Karriär Jones Lang Lasalle anställer Henrik Svensson, närmast från NCM Development, till affärsområdet Retail Leasing.


Storebrand förstärker teamet

Karriär Storebrand rekryterar en fastighetschef som ska bygga upp och förvalta den direktägda portföljen. Han kommer närmast från Aberdeen och har tidigare arbetat på Newsec.
Storebrand inrättar samtidigt en ny roll och tillsätter en fastighetsutvecklingschef.


Storebrand anställer
tre ledningspersoner

Karriär Storebrand Fastigheter har på kort tid anställt tre personer i ledande positioner.