Image
På Volten 2 finns möjlighet att bygga ungefär 300 lägenheter. Detaljplanen för området godkändes tidigare under våren.

Kommun köper och avbryter försäljning till SBB

Transaktioner Kommunala bostadsbolaget Skebo, som tidigare sålt delar av bostadsbeståndet till SBB i Skellefteå, köper nu 300 byggrätter av det krisande bolaget. Samtidigt meddelar man att i och med denna affär så kommer man inte sälja en fastighet till SBB som planerat.


Helena Markgren blir ny vd för Skebo och Skellefteå Industrihus.

Ny vd klar för Skebo och Skellefteå Industrihus

Karriär Helena Markgren blir ny vd för Skebo och Skellefteå Industrihus. Hon kommer närmast från Tyréns där hon arbetat som affärschef för arkitektur och projektledning sedan 2014. Hon kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 november.


Tyréns flyttar in hos Skellefteå Industrihus

Uthyrning Tyréns har tecknat avtal för nya kontorslokaler i kvarteret Svalan där Skellefteå Industrihus planerar för nytt kontorshus.