Image

Peab bygger det nya häktet i Göteborg

BYGG Det blir Peab som får uppdraget att bygga det nya häktet i det kommande rättscentrumet i Göteborg.
Beställare är Vasakronan och kontraktssumman uppgår till 450 miljoner kronor.


Home Properties får köpa kommunal mark

AFFÄRER Göteborgs kommunstyrelse har beslutat att Home Properties får köpa kommunal mark bakom det gamla posthuset, som bolaget ska bygga om till hotell.


Vasakronan bygger häkte för 600 miljoner

BYGG Vasakronan har skrivit ett 25-årigt hyresavtal med Kriminalvården om det nya häktet i Göteborg.
Kostnaden för häktet blir 600 miljoner kronor, och totalt investerar Vasakronan 1,5 miljarder i hela det nya området runt Göteborgs nya rättscentrum.


Göteborgare protesterar mot lyxhotellbygge

HOTELL Gruppen Rädda Posthuset protesterar mot det planerade lyxhotellet på Drottningtorget i Göteborg.
Framför allt protesterar gruppen mot de två tornen, som man tycker förstör områdets karaktär.


Porslinsfabrik blir bostäder

BYGG Nu har Peab påbörjat utvecklingen av gamla Porslinsfabriken vid Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg. Total ska man bygga 377 bostäder i området. Kontraktssumman uppgår till cirka 200 miljoner kronor.


Regeringen säger ja till Partihallsförbindelsen

STADSUTVECKLING Regeringen avslog i går de överklaganden som gjorts av detaljplanen och arbetsplanen för Partihallsförbindelsen i Göteborg. Bullerskyddet kommer dock att förstärkas för de fastigheter som är aktuella i överklagandena.


Allt klart för nytt storbolag

BOLAG Nu är allt klart för det nya storbolaget Platzer Fastigheter AB. Det bildas av Brinova, Ernströmgruppen och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Affären beräknas vara slutförd innan halvårsskiftet 2008.


Prologis förstärker med logistikprofil

KARRIÄR ProLogis förstärker sitt nordiska huvudkontor med Allan Lavén, som tidigare haft ledande positioner i flera internationella logistikföretag. Han kommer närmast från ManTec Management AB, där han varit seniorkonsult med fokus på utveckling av strategiska logistikprojekt på ledningsnivå.


Home Properties förvärvar på Norra Älvstranden i Göteborg

TRANSAKTIONER Home Properties har ingått ett köpeavtal med Älvstranden Utveckling AB. Avtalet innebär att Home Properties förvärvar mark med tillkommande byggrätt om cirka 12 000 kvadratmeter. Avtalet är bland annat villkorat av godkänd detaljplan. Köpeskillingen uppgår till cirka 18 miljoner kronor.


Wallenstam fortsätter satsa på Göteborg

GÖTEBORG Wallenstam tror på Göteborgs fastighetsmarknad. Företaget deklarerar att man har för avsikt att fortsätta satsa på såväl kommersiella fastigheter, bostäder som nyproduktion framöver.


Alecta säljer bostadsfastighet

TRANSAKTIONER Alecta har sålt fastigheten Lorensberg 58:13 i Göteborg till en, av hyresgästerna bildad, bostadsrättsförening. Fastigheten ligger på Teatergatan 17-21 och Chalmersgatan 18-22. Köpeskillingen uppgår till 310 miljoner kronor.


Teesland förstärker i Sverige

KARRIÄR Teesland iOG anställer fyra personer till kontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är tre redovisningsekonomer och en asset manager som börjar på Teesland iOG.


Valads största affär hittills - och mer är att vänta

AFFÄRER Valad har förvärvat en fastighetsportfölj med 34 fastigheter i södra och mellersta Sverige till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Det är den största affären som Valad genomfört på den svenska marknaden. Säljare är Alecta. Under kort tid planerar Valad investeringar för ytterligare cirka 5-6 miljarder kronor, varav 50 - 75 procent beräknas att bli investerade på den svenska marknaden.


Ny hyresgäst i Ericssons gamla lokaler

AFFÄRER Västra Götalandsregionens IT-avdelning, VGR IT, har skrivit ett avtal med Landic Property på att hyra kontorsytor som uppgår till 5750 kvadratmeter i området Södra Porten. Södra Porten ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Kontraktet sträcker sig till den 1 oktober 2013.


Häftig hyrestvist i Göteborg

JURIDIK En stor hyrestvist har blossat upp i Göteborg. Det gäller en uthyrning av Stora Teatern som förvaltas av kommunägda Kigab, ett bolag i Higabgruppen. Kigab har stämt hyresgästen Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) för utebliven hyra omfattande drygt två miljoner kronor. Samtidigt är Higabs vd Berndt Svensson fortfarande misstänkt för mutbrott i samband med uthyrningen.


\″Fotbollsarenan\″ tar form

BYGG Den nya \″Fotbollsarenan\″, som ritas av Arkitektbyrån, kommer att kunna inrymma en publik på cirka 18000 personer och planeras att stå klar under hösten 2008. Under fredagen tas ett stort steg närmare färdigställandet då de första så kallade gradängbalkarna på 32 ton styck reses.


Göteborg leder racet med lågenergihus

BYGG Halva byggtiden har gått och efter sommaren är det klart för inflyttning i det hittills största lågenergihuset i Sverige. De lägenheter NCC bygger i Hamnhuset i Sannegårdshamnen i Göteborg värms upp av överskottsvärme från solen, tv-apparater, datorer och sänglampor, vilket ger en energibesparing på minst 50 procent.


"Synvillan" ska bli bostäder

BYGG När Sveriges Television flyttade från Delsjöområdet till Norra Älvstranden öppnades plötsligt en möjlighet att bygga hett efterlängtade bostäder i Delsjön. Områdets närhet till både natur och centrum gör det väldigt attraktivt att bygga lägenheter på den drygt 60 000 kvadratmeter stora tomten. Förslaget ligger ute på programsamråd. Men om det ska bli nya lägenheter krävs dock att det gamla Radio- och TV-huset rivs.


Skanska och Älvstranden bygger miljöhus

BYGG Skanska och Älvstranden Utveckling AB har ett projekt ihop där de ska utveckla ett miljövänligt flerbostadshus tillsammans. Både Älvstranden och Skanska arbetar aktivt för att skapa möjligheter att minska klimatpåverkan både vid byggande och boende. Nu leder samarbetet till att Akterhuset kommer att utvecklas.


Wallenstam sponsrar hästshow

EVENT Hästar och fastigheter låter kanske som en omöjlig kombination. Men så är inte fallet - fastighetsbolaget Wallenstam går in som sponsor och samarbetspartner för Göteborg Horse Show som i år är värd för världscupfinalen.