Image

Skattesmäll på kvarts miljard för HSB Malmö

EKONOMI HSB Malmö krävs på 231 miljoner kronor i skatt och skattetillägg.
Detta efter ett avancerat skatteupplägg bakom storaffären med Akelius Fastigheter 2004.


Fanerdun betalar av miljonskulden i Kalmar

LOGISTIK Det skuldtyngda kinesiska bolaget Fanerdun har nu börjat betala av på sin hyresskuld. Målet är att hela skulden ska vara betald om två månader.


Idag börjar de norska oljemiljarderna rulla

INVESTERING I dag lägger det norska finansdepartementet fram sin plan för hur man ska investera pengarna i oljefonden. Dels handlar det om investeringar i fastighetsfonder och infrastrukturfonder i Skandinavien, Europa och globalt.


Riksbyggen delar ut 765 miljoner kronor till ägare, kunder och personal

EKONOMI Riksbyggen delar ut 765 miljoner kronor till sina intressenter, genom utdelning till ägarna, återbäring till kunderna och resultatpremie till personalen.
Detta efter att företaget under fem år har redovisat en vinst på 1 420 miljoner kronor.


Fastigheter för 26,5 miljarder bytte ägare under första kvartalet

RAPPORTER Trots sänkta prognoser för den svenska ekonomin, finansiell oro och försämrade belåningsmöjligheter visar fastighetsmarknaden upp en total transaktionsvolym under första kvartalet 2008 som når upp till samma nivå som motsvarande period 2006 och 2007. Totalt har fastigheter för en summa av 26,5 miljarder kronor handlats under första kvartalet, enligt DTZ.


Skandal i skånska HSB-toppen

JURIDIK I helgen avslöjade Sydsvenskan att medlemmarnas pengar bland annat gått till lyxbilar till vd:n Roy Hansson och för att gynna Hanssons familjemedlemmar.
HSB:s riksförbund tar kraftigt avstånd från HSB Skånes agerande.


Kraftig inbromsning på byggmarknaden

BYGG Bygginvesteringarna har de senaste fyra åren ökat med 5-10 procent per år, men nu sker en tydlig inbromsning. Denna beror främst på att uppgången av nybyggnadsinvesteringarna i bostäder stannar av. Bygginvesteringarna stiger med fyra procent 2008 och två procent 2009.


Nytt rekordår på den europeiska marknaden

AFFÄRER Det handlades för 246 miljarder euro på den europeiska fastighetsmarknaden förra året, en ökning med sex procent jämfört med 2006, konstaterar fastighetskonsulten CB Richard Ellis.
Den svenska marknaden var en av fyra som upplevde noterbara nedgångar i investeringsaktiviteten.


Bonuspengar till MKB:s anställda

PERSONAL De anställda inom Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, får en bonus på i snitt 35000 kronor per person. Detta sedan bokslutet visat att bolaget gjort en vinst för 2007 på 124 miljoner kronor.


Byggboomen leder till underhållskris

BYGG Boomen gör att byggpriserna pressas upp – liksom underhållskostnaderna.
Trelleborgs kommunala fastigheter skulle behöva underhållas för 20 miljoner kronor i år – men 7,5 miljoner fattas.


Stronghold levererar rekordresultat

BOLAG Strongholdkoncernen har haft en tillväxttakt på över 30 procent per år de senaste tolv åren. Förra året gjorde man ett rekordresultat med en vinst efter skatt om 250 miljoner kronor.


Riksbanken: Fastighetsmarknaden står stadig

EKONOMI I sin rapport Konjunkturen och fastighetsmarknaden konstaterar Riksbanken att fastighetsmarknaden i Sverige står stadig trots internationell oro.


Bra förstaår på Stockholmsbörsen för Dagon

BOKSLUT För fastighetsbolaget Dagon präglades 2007 av inträdet på Stockholmsbörsen. Samtidigt jobbade man med att renodla beståndet. Det verkar ha fungerat bra då man presenterar kraftigt ökade intäkter och förbättrat rörelseresultat.


Sänkt resultat men ökat värde

BOKSLUT Under 2007 omklassificerades en del av Rurics fastigheter, vilket medförde att resultatet slutade på minus 15,9 miljoner kronor. Men värdet på fastigheterna ökade med mer än en halv miljard kronor.


Rekordår för Scandic

BOKSLUT Ökad omsättning och större vinst. Hotellkejan Scandic presenterar ett rekordresultat när man för första gången sedan 2001 kan redovisa sin ekonomi som ett fristående och oberoende företag.


2007 - ett starkt fastighetsår

EKONOMI Fastigheternas värde ökade med 9,7 procent 2007 jämfört med året innan. Och totalavkastningen var 14,9 procent. Färska siffror från Svenskt Fastighetsindex visar att 2007 var ett starkt år för den svenska fastighetsmarknaden.


FastPartner levererar kanonbokslut

BOKSLUT FastPartner överträffade sina mål vad gäller såväl förvaltningsresultat, soliditet och avkastning på eget kapital. 2007 föreföll enligt bokslutet ha varit ett mycket bra år för FastPartner.


Fördubblat resultat i Atrium Ljungberg

BOKSLUT Under förra året steg Atrium Ljungbergs hyresintäkter från 669 miljoner kronor till 1 513 miljoner kronor. Samtidigt presenterar man ett mer än fördubblat resultat exklusive värdeförändringar och reavinster.


Balder redovisar förbättrat resultat

BOKSLUT Fastighets AB Balder levererar en alltigenom positiv boskslutsrapport för 2007. Såväl resultat som hyresintäkter ökade kraftigt.


Bra bokslut från Sagax

BOKSLUT Sagax förvaltningsresultat uppgick förra året till 134,2 miljoner kronor, jämfört med 92,9 miljoner kronor förra året. För 2008 räknar bolaget med att den siffran ska uppgå till cirka 170 miljoner kronor.