Image

Ica Fastigheter förstärker verksamheten för projektutveckling

Bolag Fredrik Johansson tillträder nyskapad chefsroll inom Ica Fastigheter.