Image
Per Johansson, vd Brinova.

Brinovas modell framåt: Konvertering av kontorsytor till bostäder

Bolag Per Johansson, vd för Brinova, är nöjd med bolagets bokslutskommuniké och rapporten för fjärde kvartalet 2023. Satsningen på bostäder fortsätter framåt för Brinova.
– Det är vår bedömning att efterfrågan på hyresbostäder kommer att öka, med tanke på att det inte tillförs så många nya bostäder.


Per Johansson.

Brinovas förvaltningsresultat minskade

Bolag Brinovas delårsrapport för fjärde kvartalet 2023 visar på ett förvaltningsresultat som minskat med 14 procent, medan driftöverskottet ökade med 17 procent.
– 2023 var ett utmanande år med den geopolitiska utvecklingen, ränteutvecklingen, konjunkturen, hushållens ekonomi och inflationen, skriver Per Johansson i vd-ordet.


Malin Rosén är CFO och vice vd på Brinova och Stefan Dahlbo är vd för Fabege.

Bolagsanalysen: "Kan bli obekvämt att investera i samhällsfastigheter"

Bolag Sist ut när Fastighetssverige sammanfattar bolagsanalyserna som presenterades under Kapitalmarknadsdagarna i Båstad tidigare i juli är Fabege och Brinova. Aktieanalytikerna gav då sin syn på några av fastighetsbranschens största bolag, där de listade bolagens styrkor och utmaningar. Samtidigt fick bolagens vd:ar ge svar på tal.


Per Johansson.

Brinova nedåt i andra kvartalet

Bolag Brinova redovisar ett förvaltningsresultat för det andra kvartalet 2023 på 34 miljoner kronor, vilket är en minskning från förra årets 42,3 miljoner.
– Brinova uppvisar ett fortsatt stabilt läge med en underliggande verksamhet som går starkt, säger Per Johansson, vd för Brinova, i sin kommentar till delårsrapporten.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinova minskar förvaltningsresultatet – föreslår ingen utdelning

Bolag Brinova redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Per Johansson.

Brinova ökar sina hyresintäkter

Bolag Brinova släppte sin halvårsrapport under gårdagen.


Per Johansson.

Brinova köper i Karlskrona – emitterar på 37,74 kronor

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av sex fastigheter i Karlskrona, Sheldon 4, Vakteln 8–11 och Clerk 28. Fastigheterna består främst av hyresbostäder. Tillträde sker omgående och förvärvet finansieras delvis genom emission av egna aktier i Brinova, motsvarande ett totalt kapitalbelopp om tolv miljoner kronor.


Per Johansson.

Brinova: Förvaltningsresultatet upp 27 procent

Bolag Brinova ökar hyresintäkter, driftsöverskott och förvaltningsresultat med 27–28 procent för helåret.


Brinova gör strategiska uthyrningar i Kristianstad och Karlskrona.

Brinova gör strategiska uthyrningar i Kristianstad och Karlskrona

Uthyrning Brinova har i dagarna tecknat nya gröna hyresavtal med bland annat Försäkringskassan och Region Skåne.


Per Johansson.

Brinova förvärvar bostäder i Staffanstorp

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet, Hjärup 4:306. En fastighet av hög kvalitet både avseende energiklass, materialval, utrustning och utemiljö samt belägen på absolut bästa läge i Hjärup nära allmänna kommunikationer till Lund och Malmö.


Per Johansson.

Brinova får bygglov för kontorshus i Karlskrona

Bygg/Arkitektur Brinova har fått bygglov för en ny byggnad på fastigheten Karlskrona Skeppsbrokajen 4, som ligger på Trossö.


Brinova förvärvar en bostadsfastighet i Borstahusen i Landskrona.

Brinova förvärvar bostadsfastighet i Landskrona

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet med 76 hyresbostäder i attraktiva Borstahusen i Landskrona.


Per Johansson.

Brinova: Förvaltningsresultat upp 28 procent

Bolag Brinova redovisar intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat som ökar nästan 30 procent.


Per Johansson.

Brinova köper tre samhällsfastigheter i Malmö

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter, Malmö Dekoratören 21, Åkertisteln 1 och Ask 1. Fastigheterna ligger på attraktiva lägen i Husie, Kulladal och Hyllie och består av en förskola, LSS-boende samt offentliga kontor, gym samt förrådshotell. Tillträde sker den 1 december.


Brinova har förvärvat anrika cityfastigheter i Helsingborg för över 400 miljoner kronor.

Brinova förvärvar anrika cityfastigheter i Helsingborg

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av fyra anrika cityfastigheter, Helsingborg Göta 1, Fiskaren 27, Magnus Stenbock 8 och Norden 9. Fastigheterna är belägna i de centrala delarna av Helsingborg och består främst av vård, kontor, utbildning och hyresbostäder. Tillträde sker omgående och förvärvet finansieras delvis genom emission av egna aktier i Brinova.


Per Johansson.

Brinova: Förvaltningsresultat upp 26 procent

Bolag Vd Per Johansson: "Visar styrkan i vår affärsmodell."


Per Johansson.

Brinova genomför nyemission på 266 miljoner kronor

Bolag Brinova har genomfört en riktad nyemissionen på 8,2 miljoner B-aktier som kommer tillföra bolaget cirka 266 miljoner kronor.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinova om starka rapporten: "Kommer att se den fulla effekten 2022"

Bolag För Fastighetssverige berättar Per Johansson, vd på Brinova, mer om bolagets starka inledning på 2021: "Det blir projektets år för oss".


Per Johansson.

Stärkt resultat för Brinova

Bolag 2020 var ett stabilt år för Brinova som ökade sina hyresintäkter med elva procent till 311,4 miljoner kronor (280,0) och förvaltningsresultatet steg med 15 procent till 120,8 miljoner kronor.


Här är största affärerna 2020

Transaktioner Ett turbulent 2020 kan läggas till handlingarna och när den svenska transaktionsmarknaden ska sammanfattas kan man konstatera att den innehöll både coronastopp och en sen ketchupeffekt. I slutändan blev transaktionsåret 2020 ett av de starkaste någonsin och Fastighetssverige har kartlagt årets största affärer, här är hela listan.