Image
Andreas Eneskjöld.

Andreas Eneskjöld blir tillförordnad vd för Företagsparken

Bolag I mitten av november klev Andreas Eneskjöld in som delägare i Fastator-bolaget Företagsparken. Nu utses han till vd för bolaget och efterträder Joakim Orthén som tillträder en tjänst som tillväxtansvarig på Nordic PM-


Knut Pousette och Andreas Eneskjöld.

Företagsparken förvärvar för 175 miljoner – Andreas Eneskjöld kliver in som aktieägare i bolaget

Bolag Fastatorbolaget Företagsparken köper nio fastigheter för totalt 175 miljoner kronor. I samband med förvärvet kliver Andreas Eneskjöld, genom sitt bolag Stadsnyckeln, in som aktieägare i Företagsparken.


Michael Moschewitz.

Genova upp 33 procent vid öppning

Bolag Genovas stamaktier noteras på Nasdaq Stockholm på tisdagen. Strax efter öppning handlas aktien för 87 kronor, 33 procent upp jämfört med teckningskursen på 65 kronor. Bolaget har fått fler än 8 000 nya stamaktieägare.


Maria Rankka och Mikael Borg föreslås ta plats i Genova Property Groups styrelse, Borg som ordförande.

Genova Property Group strukturerar om – två nya styrelseledamöter

Bolag Genova Property Group beslutar om omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av bolagets dotterbolag och kallar till extra bolagsstämma för beslut om nyval av styrelseledamöter och nyemission för att genomföra omstruktureringen.


Det blir Eneskjölds fokus nu

Bolag Andreas Eneskjöld lämnar vd-rollen men slår knappast av på takten framöver. Därför ser han inga likheter med hans förra avsked , så har Genova förändrats och därför tror han att bolaget ligger i rätt fåra.


Eneskjöld lämnar över till Moschewitz

Karriär Michael Moschewitz blir ny vd för Genova Property Group. Han efterträder Andreas Eneskjöld som kvarstår i ledningsgruppen i en operativ roll samt som styrelseledamot i Genova.


Genova förstärker ledningen

Karriär Genova Property Group fortsätter att växa och förstärker organisationen med två ledningspersoner.


Han blir ny vice vd för Genova Property Group

Bolag Genova Property Group fortsätter att växa och förstärker organisationens ledningsgrupp med två personer samt utser ny vice vd.


Positiv inledning på 2017 för Genova

Bolag Genova Property Group inledde 2017 starkt och ökade såväl hyresintäkter som rörelseresultat jämfört med samma period i fjol.


Genova och Fastator utvecklar i Nacka

Uthyrning Ett gemensamägt bolag som ägs till lika delar av Genova Property Group och Fastator planerar 300 bostäder vid Skvaltan i Nacka. Samtidigt hyr man ut till Rusta i fastigheten Nacka Sicklaön 386:6.


”Lund liknar Stockholm och Uppsala på ett bra sätt”

Bolag Genom sin senaste affär etablerar sig Genova nu i Lund: ”Vi gillar städer med god tillväxt”, säger vd Andreas Eneskjöld och bekräftar att bolaget tittar på ytterligare städer för etablering.


Klövern säljer 15 fastigheter

Transaktioner Klövern har sålt fyra fastigheter i Lund och elva fastigheter i Ystad, samtidigt som man förvärvar en tomträtt i Kista.


155 nya lägenheter vid Sala backe

Bostäder Vinnarna i markanvisningstävlingen för Skomakarparken och vid Brantingsskolan, Uppsala, meddelades på tisdagen. Tillsammans ska de bygga 155 lägenheter och cirka 420 kvadratmeter lokalyta för service, butiker och restauranger.


Ökade hyresintäkter för Genova

Bolag Genova Property Group ökade sina hyresintäkter men minskade sitt rörelseresultat under 2016 visar bolagets bokslutskommuniké.


Genova investerar över 400 miljoner

Transaktioner Genova köper tre handelsfastigheter - i Norrtälje, Enköping och Borås – och en hotellfastighet på Mallorca.


Genovas preferensaktie upp ett par procent

Bolag Nu på tisdagsmorgonen inleddes handeln med Genova Property Groups preferensaktier. Ett par minuter efter nio handlades aktien för 102.50 kronor, 2,5 procent högre än teckningskursen på 100 kronor.


Genovas preffar noteras 15 december

Bolag Genova Property Group har ansökt om att bolagets preferensaktier ska handlas på Nasdaq First North Premier.
Beräknad första handelsdag är den 15 december


Genova emitterar preferensaktier

Bolag Genova tar in 175 miljoner kronor i en preferensaktieemission. Ambitionen är att aktierna ska noteras på First North Premier.


Genovas Canonhuset 80 procent uthyrt

Uthyrning Genova Property Group har efter sitt förvärv under andra kvartalet 2014 hyrt ut cirka 10 000 kvadratmeter, drygt 80 procent, av fastigheten Stockholm Lillsätra 2 ”Canonhuset”. Fastigheten köptes nästintill tomställd och är på cirka 12 000 kvadratmeter. Några av hyresgästerna som valt att hyra är Ericsson, Inteno och Scanreco.


Genova fyller upp i Kista

Uthyrning I mars 2014 köpte Genova den tomställda fastigheten Knarrarnäs 6 i Kista. Nu är 85 procent av den 6 000 kvadratmeter stora fastigheten uthyrd.