Image

Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden köper Länsförsärkringas andel i Svenska Handelsfastigheter

Bolag Svenska Handelsfastigheters storägare Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden har påkallat förvärv av Länsförsäkringar Livs aktier i Svenska Handelsfastigheter. Efter affären kommer de båda att äga knappt hälften var av bolaget, medan vd fortsatt kommer att äga en minoritetspost.


Niklas Ekvall, vd för Fjärde AP-fonden.

Fjärde AP-fonden flaggar upp i Logistea

Bolag Fjärde AP-fonden har ökat sitt ägande i Logistea.


Han blir vd för AP4

Karriär Fjärde AP-fonden, som bland annat äger 25 procent av Vasakronan och halva Rikshem, har nu utsett en ny vd.


Rikshems ägare utökar back up-åtaganden

Bolag Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, har förlängt och utökat volymen av sina back up-åtaganden.


Hemfosa på väg till börsen

Bolag Hemfosa siktar på en börsintroduktion, senast under fjärde kvartalet i år.


Fjärde AP-fonden
säljer halva Dombron

Transaktioner Fjärde AP-fonden säljer hälften av bostadsbolaget Dombron med fastigheter till ett värde av sex miljarder kronor.