Image
Örjan Rystedt region vd för Castellum, Christina Heikel stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren och Fredrik Ottosson, affärsområdeschef på Hufvudstaden, kommenterar hur de ser på kontorsmarknaden i Göteborg. Bilden är ett montage med visionen för Första Långgatan och Masthuggstorget där många av kontorsetableringar har skett senaste åren – och där fler väntar.

Nya kontorsanalysen – så mår Göteborgsmarknaden om ett decennium

Göteborg Från underskott till överskott. Från tre procents vakans till tio. Och med 36 projekt i pipeline från 25 ägare eller byggherrar det kommande decenniet så skulle man kunna tro att kontorsbehovet skulle vara löst. Men så verkar inte bli fallet enligt en rapport från Citymark Analys.


Göteborg.

Försäkringskassan utökar hos Castellum i Göteborg

Uthyrning Försäkringskassan förlänger sitt hyresavtal på Grafiska vägen i Göteborg, på 10 000 kvadratmeter och tecknar ytterligare avtal om expansion på 2 300 kvadratmeter. Lokalerna kommer att stå fullt klara till årsskiftet 2023/2024. Hyresavtalet stäcker sig till 2030 och det totala hyresvärdet är 250 miljoner kronor.


Örjan Rystedt.

Så ska Castellum fortsätta utvecklas i väst under nye region-vd:n

Bolag Förra veckan utsåg Castellum Joacim Sjöberg till ny vd för hela bolaget – nu står det även klart vem som blir ny vd för Region Väst. Tillträdande vd:n för region Väst, Örjan Rystedt, berättar för Fastighetssverige om nya rollen, projektutvecklingen och strategin för Västsverige.


Örjan Rystedt blir ny region-vd för Castellum Väst.

Örjan Rystedt ny region-vd för Castellum Väst

Bolag Castellums nuvarande Chef för Projekt, Örjan Rystedt efterträder Mariette Hilmersson som vd för Region Väst med placering i Göteborg. Han tillträder sin roll den 1 maj 2023.


Därför lämnar han Skanska

Karriär Efter 18 år på Skanska går nu Örjan Rystedt vidare till Castellum. För Fastighetssverige berättar han om vad som låg bakom beslutet.


Castellum anställer projektutvecklingschef

Bolag Castellum har utnämnt Örjan Rystedt till Projektutvecklingschef på Castellum. Örjan Rystedt kommer närmast från rollen som Manager Project Development på Skanska Fastigheter Göteborg och har lång erfarenhet från flera roller som projektchef inom både Skanska och NCC.


Skanska bygger och hyr ut i Burlöv

Uthyrning Skanska ska bygga och hyra ut nästan 10 000 kvadratmeter i Burlöv, till ett företag som placerar sitt nordiska huvudkontor där.


Skanska hyr ut 6 000 kvadratmeter

Uthyrning Skanska har tecknat ett treårigt hyreskontrakt med Collicare Logistics AB om 6 350 kvadratmeter i logistikanläggningen på Transportgatan 29 i Hisings Backa, Göteborg.


Skanska bygger åt Scania i Göteborg

Uthyrning Skanska utvecklar en ny serviceanläggning för lastbilar åt Scania i Arendal, nära Göteborgs Hamn. Fastigheten kommer att innehålla en byggnad på 3 215 kvadratmeter samt utvändiga ytor om cirka 13 000 kvadratmeter.