Image

Stendörren höjer till 2,00 kronor

Bolag Stendörren redovisar förbättrade siffror och höjer utdelningen till 2,00 kronor (1,60).
Publicerad den 24 Februari 2017

2016-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 440 miljoner kronor (356).
• Driftnettot ökade till 299 miljoner kronor (246).
• Förvaltningsresultatet ökade till 138 miljoner kronor (118).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -35 miljoner kronor (90).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick till 653 miljoner kronor (260), varav 42 miljoner kronor (9) avser realiserad värdeförändring vid försäljning.
• Värdeförändringen av räntederivat uppgick till – 46 miljoner kronor (–8).
• Resultat efter skatt uppgick till 609 miljoner kronor (309).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 22,06 kronor (11,96) och kassaflöde före förändring av rörelsekapital per aktie uppgick till 4,24 kronor (5,04).
• Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,00 kronor per aktie (1,60) , att utbetalas kvartalsvis.

- Verksamhetsåret 2016 präglades för Stendörren av ett intensivt fokus på att förbättra kassaflöden i våra fastigheter och utveckla och bygga ut vår organisation. Parallellt med detta har vi även investerat i nya fastigheter i de lägen vi vill växa och sålt fastigheter som vi sett begränsade utvecklingsmöjligheter för. Organisationen har växt med 13 medarbetare till 30 och ett flertal viktiga hyresavtal har tecknats. Vi har även fortsatt arbetet med förädling av användningen av våra fastigheter genom att aktivt driva detaljplanearbete på fem av våra fastigheter där goda förutsättningar för detta finns, skriver vd Fredrik Brodin i bokslutskommunikén.

- Det samlade värdet av vår fastighetsportfölj steg under året med cirka en miljard kronor till följd av förvärv och värdeökningar. Totalt redovisar vi värdeökningar om hela 13 procent vilket till knappt hälften kan härledas till ökade byggrättsvärden (som effekt av pågående detaljplanearbete) samt förvärv gjorda till värden understigande marknadsvärden, medan den andra hälften kan härledas till marknadens avkastningskrav och förbättrade kassaflöden.

- Stendörren är idag mycket väl positionerat och rustat för fortsatt tillväxt. Denna positionering har vi skapat genom att vi systematiskt byggt vår organisa¬tion och finansiella styrka så att de affärsmöjligheter vi identifierar kan tas tillvara. Bolagets intjäningsförmåga stärktes dessutom betydligt genom den förtidslösen av ränteswappar som vi genomförde i februari.

- Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom vår positionering i Storstockholm och Mälardalen, en av Europas starkaste tillväxtregioner och en region som vår starka organisation är mycket väl förtrogen med.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

CBRE-profilerna: "Ryktet om handelns död är överdrivet"

Ekonomi/Finansiering City letar identitet och externområdena går som tåget. Omsättningen har krympt och företagen har slimmat organisationen – men vinsten är tillbaka. CBRE:s Bengt Axelsson och Oscar Sandén reder ut för Fastighetssveriges läsare vad som hände med butikerna i innerstaden från 2017, hur big box-områdena mår och hur handeln kommer att se ut – i framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige