Image
Jenny Askfelt Ruud och Katarina Romberg.
Jenny Askfelt Ruud och Katarina Romberg. Bild: AP4 och AMF

Rikshem uppdaterar finansiella mål

Bolag Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB, har uppdaterat Rikshems ägardirektiv med nya finansiella mål.
Publicerad den 17 Februari 2020

Följande förändringar görs i de finansiella målen:
• Soliditeten ska inte ska understiga 35 procent (tidigare 30 procent)
• Belåningsgraden mätt som LTV ska inte överstiga 58 procent (tidigare 70 procent)
• Räntetäckningsgraden ska minimum vara 2,2 gånger (tidigare 1,75 gånger)
• Bolagets nettoskuld/EBITDA bör långsiktigt understiga 16 gånger (nytt mål)
Ägarna etablerar i tillägg till de nya finansiella målen även en utdelningspolicy för Rikshem:

• Förutsatt att bolagets nyckeltal ovan är uppfyllda kan ägarna välja att ta en årlig utdelning uppgående till maximalt 50 procent av föregående räkenskapsårs kassaflöde från den löpande verksamheten från bolaget.

– Som långsiktiga ägare till Rikshem gläds vi åt att bolaget har utvecklats väl och de finansiella nyckeltalen kontinuerligt har förstärkts. Bolaget är stabilt och har nått en mognadsnivå som ger oss som ägare möjlighet att, när de ekonomiska förutsättningarna är rätt, kunna påkalla utdelning, säger Jenny Askfelt Ruud, ägaransvarig AP4.

– Rikshem är en viktig del i AMF:s portfölj. Efter att under ett antal år ha växt kraftigt, främst via förvärv av fastigheter, har Rikshem nu gått in i en fas där förvärvstakten är lägre och investeringsverksamheten skiftar fokus mot att löpande stärka portföljens kvalitet och långsiktiga intjäningsförmåga, vilket ska återspeglas i de finansiella målen, säger Katarina Romberg, ägaransvarig AMF Pensionsförsäkring AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige