Image

Fasticon Kompetens förstärker i Göteborg och Malmö

Bolag Fasticon Kompetens förstärker organisationen i Göteborg och Malmö.
Zara Elenmo i Malmö och Greta Petré i Göteborg, har tillträtt som researcher och business support för respektive region.